Symbol

Symbol to rysunek, kształt lub obiekt, który reprezentuje ideę, obiekt lub ilość czegoś.

Najbardziej powszechnymi symbolami są litery, które są symbolami słów i dźwięków. Symbolem może być rzeczywisty przedmiot (np. krzyż, symbol chrześcijaństwa lub berło, symbol władzy królewskiej i władzy), albo pewien kolor lub wzór. Symbole są często używane w poezji i innych rodzajach literatury, najczęściej jako metafory lub porównania.

Godło narodowe jest symbolem danego kraju.



Lista wspólnych symboli

Istnieją tysiące symboli, które są rozpoznawane przez większość ludzi na całym świecie, oraz wiele innych, które są ograniczone do pewnych regionów, religii, nauk, itp. Niektóre z najbardziej znanych są wymienione poniżej.

 




AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3