Indianie

Portrait of a Native American

Rdzenni Amerykanie (nazywani również Amerykanami Aborygenami, Indianami amerykańskimi, Amerykanami lub rdzennymi mieszkańcami Ameryki) to ludzie i ich potomkowie, którzy byli w obu Amerykach w momencie przybycia Europejczyków. Istnieje wiele różnych plemion rdzennych Amerykanów, posługujących się wieloma różnymi językami. Łącznie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych jest ponad trzy miliony rdzennych Amerykanów. Około 51 milionów Rdzennych Amerykanów żyje w Ameryce Łacińskiej.

Czasami ludzie ci są nazywani Indianami, ale może to być mylące, ponieważ jest to to samo słowo używane w odniesieniu do ludzi z Indii. Kiedy Krzysztof Kolumb odkrywał, nie wiedział o obu Amerykach. Był na Karaibach, ale myślał, że jest w Indiach Wschodnich, więc nazwał tych ludzi Indianami.

Wielu rdzennych Amerykanów zmarło po przybyciu Europejczyków do obu Ameryk. Były choroby, które pojawiły się wraz z Europejczykami, ale były nowe dla Rdzennych Amerykanów. Toczyły się bitwy z Europejczykami. Wielu rdzennych ludzi zostało zranionych lub zabitych przez osadników, którzy zabrali im ziemie.

Pochodzenie

Przodkowie rdzennych Amerykanów przybyli do obu Ameryk z Azji. Niektórzy z nich mogli przybyć do Ameryki 15.000 lat temu, kiedy Alaska została połączona z Syberią przez most lądowy Beringa.

Najwcześniejsze ludy obu Ameryk przybyły z Syberii, kiedy przez Cieśninę Beringa znajdował się lodowy most. Zimna, ale głównie trawiasta równina, która połączyła Syberię z Kanadą, nazywa się Beringia. Przypuszcza się, że kilka tysięcy ludzi przybyło do Beringii ze wschodniej Syberii w czasie Ostatniego Lodowcowego Maksimum, zanim przeniosło się do obu Ameryk jakiś czas po 16,500 latach przed teraźniejszością (BP). Miało to miejsce, gdy amerykańskie lodowce blokujące drogę na południe stopiły się, ale zanim most został pokryty przez morze około 11.000 lat BP.

Przed kolonizacją europejską Beringia była zamieszkiwana przez ludy jupickie po obu stronach cieśniny. Kultura ta pozostaje w tym regionie do dziś, wraz z innymi. W 2012 roku rządy Rosji i Stanów Zjednoczonych ogłosiły plan formalnego ustanowienia "transgranicznego obszaru wspólnego dziedzictwa beringijskiego". Porozumienie to ustanowiłoby między innymi ścisłe powiązania między Narodowym Rezerwatem Przyrody Bering Land Bridge a Pomnikiem Narodowym Cape Krusenstern w Stanach Zjednoczonych i Beringiańskim Parkiem Narodowym w Rosji.

Rdzenni Amerykanie są podzieleni na wiele małych narodów, zwanych Pierwszymi Narodami w Kanadzie i plemionami gdzie indziej.

Powiązane strony

  • Pierwsze Narody
  • Niziny Indianie
  • Rdzenni Amerykanie w Stanach Zjednoczonych

AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3