XIX w.

Wiek XIX to wiek od 1801 do 1900 roku. Większa część tego wieku jest zwykle nazywana okresemwiktoriańskim, ponieważ królowa Wiktoria rządziła Wielką Brytanią.

W tym stuleciu w większości krajów zachodnich rozpoczęła się rewolucja przemysłowa. George Burns również urodził się w XIX wieku, a zmarł w wieku 100 lat w 1996 roku.

Królowa WiktoriaZoom
Królowa Wiktoria

Dekady i lata

Uwaga: Lata przed lub po XIX wieku są zaznaczone kursywą.

1790s

1790

1791

1792

1793

1794

1795

1796

1797

1798

1799

1800s

1800

1801

1802

1803

1804

1805

1806

1807

1808

1809

1810s

1810

1811

1812

1813

1814

1815

1816

1817

1818

1819

1820s

1820

1821

1822

1823

1824

1825

1826

1827

1828

1829

1830s

1830

1831

1832

1833

1834

1835

1836

1837

1838

1839

1840s

1840

1841

1842

1843

1844

1845

1846

1847

1848

1849

1850s

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860s

1860

1861

1862

1863

1864

1865

1866

1867

1868

1869

1870s

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880s

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890s

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900s

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

Znaczący ludzie

Pytania i odpowiedzi

P: Który wiek jest wiekiem XIX?


O: Wiek XIX trwa od 1801 do 1900 roku.

P: Jakim okresem nazywana jest większa część XIX wieku?


A: Większa część XIX wieku jest znana jako okres wiktoriański, ponieważ w tym czasie w Wielkiej Brytanii rządziła królowa Wiktoria.

P: Kiedy w krajach zachodnich rozpoczęła się rewolucja przemysłowa?


A: Rewolucja przemysłowa rozpoczęła się w większości krajów zachodnich w XIX wieku.

P: Kto urodził się w XIX wieku i żył do 1996 roku?


A: George Burns urodził się w XIX wieku i żył aż do śmierci w wieku 100 lat w 1996 roku.

P: Jak długo rządziła królowa Wiktoria?


O: Królowa Wiktoria rządziła przez 63 lata, od 1837 do 1901 roku.

P: Jakie wynalazki powstały w tym okresie? O: W tym okresie powstało wiele wynalazków, takich jak maszyny parowe, telegrafy, telefony, żarówki, maszyny do pisania, samochody i samoloty.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3