Język arabski

Język arabski (العربية) jest językiem semickim, podobnie jak hebrajski i aramejski. Około 260 milionów ludzi używa go jako swojego pierwszego języka. Znacznie więcej osób może go również rozumieć jako drugi język. Jest on pisany alfabetem arabskim, który jest pisany od prawej do lewej strony, podobnie jak hebrajski. Ponieważ jest on tak powszechnie używany na całym świecie, jest jednym z sześciu oficjalnych języków ONZ, pozostałe to angielski, francuski, hiszpański, rosyjski i chiński.

Wiele krajów mówi po arabsku jako języku urzędowym, ale nie wszystkie z nich mówią nim w ten sam sposób. Język ten ma wiele dialektów lub odmian, takich jak nowoczesny standardowy arabski, egipski arabski, arabski zatokowy, arabski maghrebijski, arabski lewantyjski i wiele innych. Niektóre z tych dialektów są tak różne od siebie, że mówcy mają trudności w zrozumieniu drugiego.

Większość krajów, które używają arabskiego jako języka urzędowego, znajduje się na Bliskim Wschodzie. Są one częścią świata arabskiego, ponieważ największą religią w tym regionie jest islam.

Język ten jest bardzo ważny w islamie, ponieważ muzułmanie wierzą, że Allah (Bóg) użył go do rozmowy z Mahometem przez Archanioła Gabriela (Jibril), dając mu Koran w języku arabskim. Wielu, ale nie wszyscy mówiący po arabsku są muzułmanami.

Język arabski staje się również popularny w świecie zachodnim, mimo że jego gramatyka jest czasami bardzo trudna do opanowania dla rodzimych użytkowników języków indoeuropejskich. Wiele innych języków zapożyczyło słowa z języka arabskiego, ze względu na jego znaczenie w historii. Niektóre angielskie słowa, które można przypisać arabskiemu, to cukier, bawełna, magazyn, algebra, alkohol i emir.

Język arabski jest językiem urzędowym tych krajów:

Jest to również język narodowy:


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3