Organizacja Narodów Zjednoczonych

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) to organizacja międzypaństwowa utworzona 24 października 1945 roku w celu promowania współpracy międzynarodowej. Została założona, aby zastąpić Ligę Narodów po II wojnie światowej i zapobiec kolejnemu konfliktowi. W momencie powstania ONZ liczyła 51 państw członkowskich, obecnie jest ich 193. Większość narodów jest członkami ONZ i wysyła dyplomatów do siedziby głównej, gdzie odbywają się spotkania i podejmowane są decyzje dotyczące problemów globalnych.

Celami Organizacji Narodów Zjednoczonych są:

Powiązane strony

 • Członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych

Powiązane strony

 • Członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych

Historia

Po I wojnie światowej narody świata utworzyły Ligę Narodów. Organizacja ta była miejscem, gdzie narody mogły spokojnie rozmawiać o swoich różnicach. Jednak niektóre kraje, takie jak Niemcy, Włochy i Japonia, zignorowały Ligę i próbowały rozwiązać swoje problemy poprzez wojnę. Członkowie Ligi Narodów nie chcieli iść na wojnę, aby chronić innych członków i Liga poniosła klęskę. Wkrótce wybuchła druga wojna światowa.

Alianci II wojny światowej często nazywali siebie "Narodami Zjednoczonymi" (zjednoczeni przeciwko mocarstwom Osi). Po zakończeniu wojny zwycięzcy utworzyli nową organizację na rzecz pokoju na świecie. 25 kwietnia 1945 roku w San Francisco zdecydowali się na nazwę "Organizacja Narodów Zjednoczonych". W czerwcu podpisali Kartę Narodów Zjednoczonych określającą sposób działania organizacji. ONZ została utworzona 24 października 1945 roku, a jej pierwsze posiedzenie odbyło się w styczniu 1946 roku. Od 1947 roku dzień 24 października jest nazywany "Dniem Narodów Zjednoczonych".

Siedziba główna

Wszystkie organy Organizacji Narodów Zjednoczonych mają siedzibę w Nowym Jorku, USA, z wyjątkiem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który mieści się w Hadze, w Holandii.

Siedziba główna

Wszystkie organy Organizacji Narodów Zjednoczonych mają siedzibę w Nowym Jorku w USA, z wyjątkiem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który mieści się w Hadze w Holandii.

Działalność

Główny budynek Organizacji Narodów Zjednoczonych znajduje się w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ale ONZ ma również ważne biura w Genewie (Szwajcaria), Nairobi (Kenia) i Wiedniu (Austria). ONZ stara się być pokojowa, ale czasami, gdy rozmowy nie przynoszą rezultatu, ONZ, w przeciwieństwie do Ligi Narodów, również walczy. W latach 50-tych ONZ pomogła Korei Południowejw wojnie przeciwko Korei Północnej, a w latach 90-tych ONZ pomogła wyprzeć żołnierzy irackich z Kuwejtu. W innych przypadkach ONZ tworzyła siły pokojowe. Siły pokojowe ONZ podróżują do niespokojnych miejsc na świecie i próbują - czasem z powodzeniem, czasem nie - utrzymać pokój. Obecnie siły pokojowe ONZ pracują w Afganistanie, na Cyprze, Haiti, w Liberii i kilku innych krajach. Poprzez serię celów, rezolucji i deklaracji przyjętych przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych, świat posiada zestaw zobowiązań, działań i celów mających na celu zatrzymanie i odwrócenie rozprzestrzeniania się HIV oraz zwiększenie skali w kierunku powszechnego dostępu do profilaktyki HIV, leczenia, opieki i usług pomocniczych.

Działalność

Główny budynek Organizacji Narodów Zjednoczonych znajduje się w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ale ONZ ma również ważne biura w Genewie (Szwajcaria), Nairobi (Kenia) i Wiedniu (Austria). ONZ stara się być pokojowa, ale czasami, gdy rozmowy nie przynoszą rezultatu, ONZ, w przeciwieństwie do Ligi Narodów, również walczy. W latach 50-tych ONZ pomogła Korei Południowej w wojnie przeciwko Korei Północnej, a w latach 90-tych ONZ pomogła wyprzeć żołnierzy irackichz Kuwejtu. W innych przypadkach ONZ tworzyła siły pokojowe. Siły pokojowe ONZ podróżują do niespokojnych miejsc na świecie i próbują - czasem z powodzeniem, czasem nie - utrzymać pokój. Obecnie siły pokojowe ONZ pracują w Afganistanie, na Cyprze, Haiti, w Liberii i kilku innych krajach. Poprzez serię celów, rezolucji i deklaracji przyjętych przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych, świat posiada zestaw zobowiązań, działań i celów mających na celu zatrzymanie i odwrócenie rozprzestrzeniania się HIV oraz zwiększenie skali w kierunku powszechnego dostępu do profilaktyki HIV, leczenia, opieki i usług pomocniczych.

Działy

Organizacja Narodów Zjednoczonych ma sześć "głównych organów":

Główne organy Organizacji Narodów Zjednoczonych

Zgromadzenie Ogólne ONZ - Zgromadzenie
Deliberacyjne wszystkich
państw członkowskich ONZ (każde państwo ma jeden głos)

Sekretariat ONZ -
organ administracyjny ONZ, jego przewodniczącym jest
Sekretarz Generalny ONZ.

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości - sąd
powszechny
prawa międzynarodowego (z siedzibą w Hadze).

UN General Assembly hall

Headquarters of the UN in New York City

International Court of Justice

 • może uchwalić nieobowiązkowe zalecenia dla państw lub sugestie dla U.N.S.C. (nie Parlamentu)
 • decyduje o przyjęciu nowych członków, na wniosek U.N.S.C.
 • przyjmuje budżet
 • wybiera niestałych członków Zgromadzenia Narodowego ONZ, wszystkich członków Rady Gospodarczej i Społecznej, na wniosek Zgromadzenia Narodowego ONZ, Sekretarza Generalnego ONZ oraz 15 sędziów Sądu Pierwszej Instancji.
 • wspiera inne organy U.N. pod względem administracyjnym, np. przy organizacji konferencji, pisaniu sprawozdań i opracowań oraz przygotowywaniu planu budżetowego
 • Jej przewodniczący - Sekretarz Generalny ONZ - wybierany jest przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na pięcioletnią kadencję i jest najważniejszym przedstawicielem ONZ.
 • oprócz siedziby głównej w Nowym Jorku posiada trzy główne biura w Genewie, Nairobi i Wiedniu.
 • rozstrzyga spory między państwami, które uznają jego jurysdykcję i tworzy opinie prawne
 • 15 sędziów jest wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na dziewięć lat. Wydaje wyroki względną większością głosów.
 • stronami w I.C.J. mogą być tylko państwa, natomiast nie mogą być nimi organizacje międzynarodowe i inne podmioty prawa międzynarodowego (nie mylić z I.C.C.)

Rada Bezpieczeństwa ONZ -
zajmuje się sprawami bezpieczeństwa międzynarodowego.

Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ -
zajmuje się globalnymi sprawami gospodarczymi i społecznymi.

Rada Powiernicza U.N. -
zarządzała terytoriami powierniczymi (obecnie nieaktywna).

UN security council

UN Economic and Social Council

UN Trusteeship Council

 • odpowiedzialny za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
 • najpotężniejszy organ ONZ, ponieważ może przyjmować obowiązkowe rezolucje
 • jej decyzje obejmują misje utrzymywania i egzekwowania pokoju, jak również niewojskowe środki nacisku, takie jak embarga handlowe
 • liczy 15 członków: pięciu stałych członków z prawem weta (Chiny, Rosja, Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone) oraz dziesięciu członków pochodzących z wyboru
 • odpowiedzialne za współpracę w dziedzinie gospodarczej i społecznej (podnoszenie ogólnego standardu życia, rozwiązywanie problemów gospodarczych, społecznych i zdrowotnych, promowanie prawczłowieka, kultury, edukacji i pomocy humanitarnej)
 • w związku z tym utworzył liczne komisje funkcjonalne i regionalne
 • koordynuje również współpracę z licznymi wyspecjalizowanymi agencjami Organizacji Narodów Zjednoczonych
 • ma 54 członków, którzy są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na trzyletnie kadencje.
 • został pierwotnie zaprojektowany do zarządzania posiadłościami kolonialnymi, które wcześniej były mandatami Ligi Narodów
 • jest nieaktywne od 1994 r., przy czym ostatnie terytorium powiernicze (Namibia) uzyskało niepodległość w 1990 r.

Dodatkowo istnieją tak zwane "specjalne agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych". Niektóre z nich są starsze od Organizacji Narodów Zjednoczonych. Oto kilka z nich:

Działy

Organizacja Narodów Zjednoczonych ma sześć "głównych organów":

Główne organy Organizacji Narodów Zjednoczonych

Zgromadzenie Ogólne ONZ - Zgromadzenie
Deliberacyjne wszystkich
państw członkowskich ONZ (każde państwo ma jeden głos)

Sekretariat ONZ -
organ administracyjny ONZ, jego przewodniczącym jest
Sekretarz Generalny ONZ.

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości - sąd powszechny prawa międzynarodowego (z siedzibą w Hadze).

UN General Assembly hall

Headquarters of the UN in New York City

International Court of Justice

 • może uchwalić nieobowiązkowe zalecenia dla państw lub sugestie dla U.N.S.C. (nie Parlamentu)
 • decyduje o przyjęciu nowych członków, na wniosek U.N.S.C.
 • przyjmuje budżet
 • wybiera niestałych członków Zgromadzenia Narodowego ONZ, wszystkich członków Rady Gospodarczej i Społecznej, na wniosek Zgromadzenia Narodowego ONZ, Sekretarza Generalnego ONZ oraz 15 sędziów Sądu Pierwszej Instancji.
 • wspiera inne organy U.N. pod względem administracyjnym, np. przy organizacji konferencji, pisaniu sprawozdań i opracowań oraz przygotowywaniu planu budżetowego
 • Jej przewodniczący - Sekretarz Generalny ONZ - wybierany jest przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na pięcioletnią kadencję i jest najważniejszym przedstawicielem ONZ.
 • oprócz siedziby głównej w Nowym Jorku posiada trzy główne biura w Genewie, Nairobi i Wiedniu.
 • rozstrzyga spory między państwami, które uznają jego jurysdykcję i tworzy opinie prawne
 • 15 sędziów jest wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na dziewięć lat. Wydaje wyroki względną większością głosów.
 • stronami w I.C.J. mogą być tylko państwa, natomiast nie mogą być nimi organizacje międzynarodowe i inne podmioty prawa międzynarodowego (nie mylić z I.C.C.)

Rada Bezpieczeństwa ONZ -
zajmuje się sprawami bezpieczeństwa międzynarodowego.

Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ (U.N.)
- Zajmuje się globalnymi sprawami gospodarczymi i społecznymi -

Rada Powiernicza U.N. -
zarządzała terytoriami powierniczymi (obecnie nieaktywna).

UN security council

UN Economic and Social Council

UN Trusteeship Council

 • odpowiedzialny za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
 • najpotężniejszy organ ONZ, ponieważ może przyjmować obowiązkowe rezolucje
 • jej decyzje obejmują misje utrzymywania i egzekwowania pokoju, jak również niewojskowe środki nacisku, takie jak embarga handlowe
 • liczy 15 członków: pięciu stałych członków z prawem weta (Chiny, Rosja, Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone) oraz dziesięciu członków pochodzących z wyboru
 • odpowiedzialne za współpracę w dziedzinie gospodarczej i społecznej (podnoszenie ogólnego standardu życia, rozwiązywanie problemów gospodarczych, społecznych i zdrowotnych, promowanie praw człowieka, kultury, edukacji i pomocy humanitarnej)
 • w związku z tym utworzył liczne komisje funkcjonalne i regionalne
 • koordynuje również współpracę z licznymi wyspecjalizowanymi agencjami Organizacji Narodów Zjednoczonych
 • ma 54 członków, którzy są wybierani przez Zgromadzenie OgólneONZ na trzyletnie kadencje.
 • został pierwotnie zaprojektowany do zarządzania posiadłościami kolonialnymi, które wcześniej były mandatami Ligi Narodów
 • jest nieaktywne od 1994 r., przy czym ostatnie terytorium powiernicze (Namibia) uzyskało niepodległość w 1990 r.

Dodatkowo istnieją tak zwane "specjalne agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych". Niektóre z nich są starsze od Organizacji Narodów Zjednoczonych. Oto kilka z nich:

Historia

Po I wojnie światowej narody świata utworzyły Ligę Narodów. Organizacja ta była miejscem, gdzie narody mogły spokojnie rozmawiać o swoich różnicach. Jednak niektóre kraje, takie jak Niemcy, Włochy i Japonia, zignorowały Ligę i próbowały rozwiązać swoje problemy poprzez wojnę. Członkowie Ligi Narodów nie chcieli iść na wojnę, aby chronić innych członków i Liga poniosła klęskę. Wkrótce wybuchła druga wojna światowa.

Alianci II wojny światowej często nazywali siebie "Narodami Zjednoczonymi" (zjednoczeni przeciwko mocarstwom Osi). Po zakończeniu wojny zwycięzcy utworzyli nową organizację na rzecz pokoju na świecie. 25 kwietnia 1945 roku w San Francisco zdecydowali się na nazwę "Organizacja Narodów Zjednoczonych". W czerwcu podpisali Kartę Narodów Zjednoczonych określającą sposób działania organizacji. ONZ została utworzona 24 października 1945 roku, a jej pierwsze posiedzenie odbyło się w styczniu 1946 roku. Od 1947 roku dzień 24 października jest nazywany "Dniem Narodów Zjednoczonych".


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3