Życie

Życie to pojęcie biologiczne dotyczące cech, stanu lub trybu, który oddziela istotę żywą od martwej materii. Samo słowo może odnosić się do żywej istoty lub trwających procesów, których żywe istoty są częścią. Może również odnosić się do okresu, w którym coś jest funkcjonalne (jak między narodzinami a śmiercią), stanu jednostki, która się urodziła, ale jeszcze musi umrzeć lub tego, co czyni żywą istotę żywą.

Nauka o życiu nazywa się biologią, a ludzie, którzy badają życie, nazywają się biologami. Długość życia to średnia długość życia danego gatunku. Większość życia na Ziemi jest zasilana energią słoneczną, jedynym znanym wyjątkiem są bakterie chemosyntetyzujące żyjące wokół kominów hydrotermalnych na dnie oceanu. Całe życie na Ziemi opiera się na chemii związków węgla, w szczególności dotyczy to długołańcuchowych cząsteczek, takich jak białka i kwas nukleinowy. Z wodą, która jest niezbędna, długie cząsteczki są zawijane wewnątrz membran, tworząc komórki. To może, ale nie musi być prawdą w odniesieniu do wszystkich możliwych form życia we Wszechświecie, ale jest prawdą w odniesieniu do całego życia na Ziemi dzisiaj.

Ziemia jest jedyną planetą we Wszechświecie, z której znane jest życie; jest kolebką i domem ludzkości oraz wszystkich znanych form życia.Zoom
Ziemia jest jedyną planetą we Wszechświecie, z której znane jest życie; jest kolebką i domem ludzkości oraz wszystkich znanych form życia.

Rośliny w Parku Ruwenzori, Uganda.Zoom
Rośliny w Parku Ruwenzori, Uganda.

Definicje życia

Jedno z wyjaśnień życia nazywa się teorią komórkową. Teoria komórkowa ma trzy podstawowe punkty: wszystkie żywe istoty składają się z komórek. Komórka jest najmniejszą żywą istotą, która może robić wszystkie rzeczy potrzebne do życia. Wszystkie komórki muszą pochodzić z wcześniej istniejących komórek.

Często mówi się, że coś jest żywe, jeśli to:

 • rośnie,
 • pobiera pożywienie, wykorzystuje je do produkcji energii i wydala produkty odpadowe (patrz metabolizm),
 • porusza się: musi albo sam się poruszać, albo mieć ruch w sobie,
 • rozmnaża się albo płciowo (z inną żywą istotą) albo bezpłciowo, tworząc kopie samego siebie,
 • reaguje na swoje otoczenie,
 • funkcje

Jednak nie wszystkie żywe istoty pasują do każdego punktu na tej liście.

 • Muły nie mogą się rozmnażać, podobnie jak mrówki robotnice.
 • Wirusy i zarodniki nie są aktywnie żywe (metabolizują), dopóki nie zaistnieją odpowiednie warunki.

Odpowiadają one jednak definicjom biochemicznym: są zbudowane z tego samego rodzaju związków chemicznych.

Termodynamiczną definicją życia jest każdy system, który potrafi utrzymać poziom entropii poniżej maksimum (zwykle poprzez adaptację i mutacje).

Nowoczesne podejście

Nowoczesną definicję podali Humberto Maturana i Francisco Varela w 1980 roku, której nadali nazwę autopoiesis:

 1. Produkcja własnych komponentów
 2. Prawidłowy montaż tych elementów
 3. Ciągłe naprawianie i utrzymywanie własnego istnienia.

Roth komentuje, że "w skrócie, organizmy są samoreprodukującymi się i samonaprawiającymi się, lub 'autopoietycznymi' systemami". Podejście to wykorzystuje idee biologii molekularnej i nauki o systemach.

Galeria obrazów życia

·        

Drzewo jest przykładem rośliny

·        

Ryby są przykładem życia morskiego

·        

Dorosły szkodnik korzeni owoców cytrusowych jest przykładem owada

·        

Salmonella typhimurium jest przykładem bakterii

·        

·        

Amanita muscaria (Fly agaric) jest przykładem grzyba

·        

Żaba Fungolda jest przykładem płaza.

·        

Sójka błękitna jest przykładem ptaka

·        

Ludzie są przykładem ludzi

Zoom


Powiązane strony


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3