Quatuor pour la fin du temps

Quatuor pour la fin du temps to utwór kameralny autorstwa francuskiego kompozytora Oliviera Messiaena. W krajach anglojęzycznych często występuje pod angielskim tytułem Quartet for the End of Time. Utwór napisany jest na nietypową kombinację czterech instrumentów: klarnetu (B-flat), skrzypiec, wiolonczeli i fortepianu. Składa się z 8 części. Czas wykonania to około 50 minut. Po raz pierwszy utwór został wykonany w niezwykłych okolicznościach w 1941 roku. Jest to bardzo ważne dzieło w historii muzyki poważnej XX wieku.

Kompozycja i pierwsze wykonanie

Istniał szczególny powód, dla którego Messiaen napisał ten utwór na nietypową kombinację instrumentów. W 1940 roku, kiedy toczyła się II wojna światowa, Niemcy napadły na Francję. Messiaen został schwytany przez wojska niemieckie i był przetrzymywany jako jeniec wojenny. Podczas transportu do obozu jenieckiego Messiaen rozmawiał z innym więźniem, Henri Akoka, który był klarnecistą. Messiaen pokazał mu szkice do utworu klarnetowego, który pisał, zatytułowanego Abîme des oiseaux. Wśród więźniów byli także dwaj inni zawodowi muzycy: Jean le Boulaire, skrzypek, i Étienne Pasquier, wiolonczelista. Messiaen skomponował Quatuor dla tych trzech muzyków, samemu zasiadając przy fortepianie. Połączenie tych czterech instrumentów jest niezwykłe, choć Paul Hindemith napisał w 1938 roku utwór na taką samą kombinację.

Pierwszy występ kwartetu odbył się 15 stycznia 1941 roku w niemieckim Görlitz (obecnie Zgorzelec). Publiczność składała się z około czterystu jeńców wojennych. Z przodu siedzieli niemieccy oficerowie więzienni. Muzyka musiała wydać się słuchaczom dziwna, ale wszyscy grzecznie jej słuchali. Wkrótce po tym wydarzeniu Messiaen został zwolniony z więzienia i wrócił do Francji.

Inspiracja

Messiaena zainspirowały słowa z Biblii, w których anioł mówi: "Już nie będzie czasu". Słowa te mają inne znaczenie w odniesieniu do muzyki, ponieważ Messiaen nie pisze muzyki o regularnej liczbie taktów w takcie. Podobnie jak w Święcie wiosny, długość taktów ciągle się zmienia. Messiaen słyszał już dość żołnierzy maszerujących w czasie wojny w regularnym rytmie raz-dwa-trzy-cztery-raz-dwa-trzy-cztery. Jego rytmy w tej muzyce rozwijają się z małych, drobnych wzorców rytmicznych

Struktura

Dzieło składa się z ośmiu części.

Pierwsza część nosi tytuł "Liturgie de cristal" ("Liturgia kryształu") i opisuje budzące się ptaki. W tej części grają wszystkie cztery instrumenty.

Część druga to "Vocalise, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps "Pieśń dla Anioła, który ogłasza koniec czasu". Gra ją cały kwartet, choć klarnet nie gra w części środkowej.

Trzecia część nosi tytuł "Abîme des oiseaux" ("Otchłań ptaków") i jest grana tylko przez klarnet. Jest niezwykle powolna, a klarnecista musi bardzo dobrze kontrolować oddech.

Część czwarta to "Intermède" ("Interludium"), grana przez skrzypce, wiolonczelę i klarnet.) Jest szybka i żywa.

Część piąta to "Louange à l'Éternité de Jésus" ("Chwała wieczności Jezusa"). Gra ją wiolonczela z towarzyszeniem fortepianu, który gra tylko akordy. Jest ona znów bardzo wolna i wiolonczelista musi dobrze panować nad smyczkiem.

Część szósta nosi tytuł "Danse de la fureur, pour les sept trompettes" ("Taniec wściekłości, na siedem trąbek"), grana jest na wszystkich czterech instrumentach. Grają one unisono (te same nuty) niemal przez cały czas trwania utworu.

Część siódma nosi tytuł "Fouillis d'arcs-en-ciel, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps" ("Plątanina tęczy, dla Anioła, który ogłasza koniec czasu"), grana jest przez cały kwartet. Powtarza się część muzyki z części drugiej. Słychać, jak anioł zostaje zasłonięty przez tęczę.

Część ósma to "Louange à l'Immortalité de Jésus" ("Pochwała nieśmiertelności Jezusa"), na skrzypce i fortepian. Słyszymy tu wznoszenie się człowieka do swego boga. Skrzypce kończą na bardzo wysokiej nucie harmonicznej.

W długiej przedmowie na przedzie partytury Messiaen pisze krótkie wprowadzenie do teorii muzyki swojej muzyki. Opisuje rytmy, których używa i ich wzajemne relacje. Na końcu jednak zaznacza, że nie jest konieczne zapoznanie się z całą jego teorią, by móc wykonać utwór.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3