Terytorium zależne

Terytorium zależne to terytorium, które nie jest w pełni niezależne lub suwerenne. Należy ono do suwerennegopaństwa i jest od niego w pewnym stopniu zależne. Istnieją różne stopnie i formy takiej zależności. Zazwyczaj odróżnia się je od jednostek terytorialnych tym, że nie są one uważane za część państwa. Podmiot subnarodowy zazwyczaj stanowi część państwa, podczas gdy terytorium zależne jest prawnie oddzielonym terytorium, które cieszy się większym stopniem autonomii.

Na przykład Grenlandia jest terytorium zależnym Danii, a Święta Helena jest terytorium zależnym Zjednoczonego Królestwa.

Wykazy terytoriów zależnych

Lista ta obejmuje wszystkie terytoria, które nie zostały prawnie włączone do swojego państwa rządzącego, w tym kilka terytoriów, które nie znajdują się na liście terytoriów niesamorządnych Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Roszczenia zależne bez ogólnego uznania międzynarodowego, w tym wszystkie roszczenia na Antarktydzie, są wymienione kursywą.

Nowa Zelandia

Streszczenie: Nowa Zelandia posiada jedno terytorium zależne (Tokelau) oraz roszczenie terytorialne na Antarktydzie, a także dwa samorządne państwa stowarzyszone.

W wolnym związku

Administracja

Kody krajów ISO 3166

 Wyspy Cooka

Samorządne państwo w wolnym związku z Nową Zelandią od 1965 roku. Dla celów prawa międzynarodowego status Wysp Cooka jest uznawany za równoważny niepodległości, a kraj ten sprawuje pełną suwerenność w sprawach wewnętrznych i zewnętrznych. Zgodnie z warunkami umowy o wolnym stowarzyszeniu, Nowa Zelandia zachowuje jednak pewną odpowiedzialność za stosunki zagraniczne i obronę Wysp Cooka. Odpowiedzialność ta nie daje prawa do kontroli i jest wykonywana wyłącznie na wniosek rządu Wysp Cooka. Rząd Nowej Zelandii nie uważa Wysp Cooka za suwerenne ze względu na ciągłe korzystanie przez nie z obywatelstwa nowozelandzkiego.

CK-

 Niue

Samorządne państwo w wolnym stowarzyszeniu z Nową Zelandią od 1974 roku. Status Niue jest uważany za równoważny niepodległości dla celów prawa międzynarodowego, a kraj ten sprawuje pełną suwerenność w sprawach wewnętrznych i zewnętrznych. Zgodnie z warunkami umowy o wolnym stowarzyszeniu Nowa Zelandia zachowuje jednak pewną odpowiedzialność za stosunki zagraniczne i obronę Niue. Odpowiedzialność ta nie daje prawa do kontroli i jest wykonywana wyłącznie na wniosek rządu Niue. Rząd Nowej Zelandii nie uważa Niue za suwerenne ze względu na ciągłe posługiwanie się przez nie obywatelstwem nowozelandzkim.

NU-

Terytorium

Administracja

Kody krajów ISO 3166

 Tokelau

Terytorium Nowej Zelandii. Zmierzając w kierunku wolnego stowarzyszenia z Nową Zelandią, Tokelau i Nowa Zelandia uzgodniły projekt konstytucji. Sponsorowane przez ONZ referendum w sprawie samorządności w lutym 2006 r. nie przyniosło większości dwóch trzecich głosów niezbędnej do zmiany obecnego statusu politycznego. Kolejne referendum odbyło się w październiku 2007 r., w którym nie udało się osiągnąć 2⁄3 głosów.

TK-

 Zależność od Rossa

Brak stałej populacji. Roszczenia Nowej Zelandii do Antarktydy. W przeciwieństwie do Tokelau i państw stowarzyszonych (Wyspy Cooka i Niue), konstytucyjnie jest częścią Nowej Zelandii.

w ramach AQ

Norwegia

Podsumowanie: Norwegia posiada 1 terytorium zależne i 2 roszczenia zależne.

Zależność

Administracja

Kody krajów ISO 3166

 Wyspa Bouveta

Brak stałej ludności. Terytorium zależne zarządzane z Oslo przez Departament Spraw Polarnych Ministerstwa Sprawiedliwości i Policji.

BV-

 Wyspa Piotra I

Brak stałej ludności. Terytoria zależne (podlegające systemowi traktatu antarktycznego) administrowane z Oslo przez Departament Spraw Polarnych Ministerstwa Sprawiedliwości i Policji.

w ramach AQ

 Kraina Królowej Maud

Zjednoczone Królestwo

Podsumowanie: Wielka Brytania posiada 13 Terytoriów Zamorskich (10 autonomicznych, 1 ograniczone do personelu wojskowego, 1 niezamieszkane, 1 grupa Suwerennych Obszarów Bazowych), 3 dependencje Korony (autonomiczne) i 1 dependency claim.

Terytoria zamorskie (zamieszkane)

Administracja

Kody krajów ISO 3166

 Anguilla

Sprawami wewnętrznymi zajmuje się Izba Zgromadzenia Anguilli. Znajduje się na liście Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącej terytoriów nierządzących się samodzielnie.

AI-

 Bermudy

Parlament Bermudów zajmuje się sprawami wewnętrznymi, a terytorium jest określane przez Wielką Brytanię jako samorządne. Znajduje się na liście Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącej terytoriów niesamorządnych.

BM-

 Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego

Zarządzane przez komisarza Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiego, podlegającego Biuru Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów. Pierwotna ludność usunięta w latach 1967-1973, obecnie ograniczona do personelu wojskowego. Roszczenia zgłasza również Mauritius.

IO-

 Brytyjskie Wyspy Dziewicze

Sprawami wewnętrznymi zajmuje się Izba Zgromadzenia Brytyjskich Wysp Dziewiczych. Znajduje się na liście Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącej terytoriów niesamorządnych.

VG-

 Kajmany

Sprawami wewnętrznymi zajmuje się Zgromadzenie Ustawodawcze Kajmanów. Znajduje się na liście Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącej terytoriów nierządzących się samodzielnie.

KY-

 Falklandy

Sprawami wewnętrznymi zajmuje się Zgromadzenie Ustawodawcze Falklandów. Znajduje się na liście Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącej terytoriów niesamorządnych. Roszczenia zgłasza również Argentyna.

FK-

 Gibraltar

Sprawami wewnętrznymi zajmuje się parlament Gibraltaru. Prawie całkowita samorządność wewnętrzna. Znajduje się na liście Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącej terytoriów nierządzących się samodzielnie.

GI-

 Montserrat

Rada Legislacyjna Montserrat zajmuje się sprawami wewnętrznymi. Znajduje się na liście Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącej terytoriów nierządzących się samodzielnie.

MS-

Wyspy Pitcairn, Henderson, Ducie i Oeno

Rada Wysp Pitcairn zajmuje się niektórymi sprawami wewnętrznymi, jednak decyzje podlegają zatwierdzeniu przez Gubernatora Wysp Pitcairn, podlegającego Foreign and Commonwealth Office. Znajduje się na liście Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącej terytoriów nierządzących się samodzielnie.

PN-

 Święta Helena, Wniebowstąpienie i Tristan da Cunha

Sprawami wewnętrznymi zajmują się Rada Legislacyjna Świętej Heleny, Rada Wyspy Wniebowstąpienia oraz Rada Wyspy Tristan da Cunha. Znajduje się na liście Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącej terytoriów nierządzących się samodzielnie.

SH-

 Wyspy Turks i Caicos

Izba Zgromadzenia Wysp Turks i Caicos zajmuje się niektórymi sprawami wewnętrznymi. Znajduje się na liście Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącej terytoriów nierządzących się samodzielnie.

TC-

Terytoria zamorskie (niezamieszkane)

Administracja

Kody krajów ISO 3166

 Południowa Georgia i Południowe Wyspy Sandwich

Zarządzane przez komisarza Georgii Południowej i Wysp Sandwich Południowy (który jest również gubernatorem Falklandów), podlegającego Foreign and Commonwealth Office. Brak stałej ludności. Roszczenia zgłasza również Argentyna.

GS-

 Brytyjskie Terytorium Antarktyczne

Zarządzane przez komisarza Brytyjskiego Terytorium Antarktycznego, podlegającego Foreign and Commonwealth Office. Brak stałej ludności. Roszczenia Wielkiej Brytanii do Antarktyki.

w ramach AQ

Obszary suwerennej bazy

Administracja

Kody krajów ISO 3166

Obszary suwerennych baz Akrotiri i Dhekelia

Zarządzany przez dowódcę Sił Brytyjskich na Cyprze, podlegającego Ministerstwu Obrony. Stała ludność cypryjska, a także brytyjski personel wojskowy i jego rodziny.

Brak kodu ISO 3166

Zależności od Korony

Administracja

Kody krajów ISO 3166

Baliwat Guernsey

Odpowiedzialność za obronę, reprezentację na arenie międzynarodowej i dobry rząd spoczywa na Zjednoczonym Królestwie. Parlament Zjednoczonego Królestwa może stanowić prawo w ich imieniu, jeśli uzna to za konieczne.

GG-

 Baliwat Jersey

JE-

 Wyspa Man

IM-

Stany Zjednoczone

Podsumowanie: Stany Zjednoczone mają 11 terytoriów zależnych i 2 roszczenia zależne. Niezamieszkany Atol Palmyra jest zarządzany podobnie jak niektóre z tych terytoriów, ale w przeciwieństwie do innych jest w pełni inkorporowaną częścią Stanów Zjednoczonych.

Zorganizowane terytoria nieposiadające osobowości prawnej
(zamieszkane)

Administracja

Kody krajów ISO 3166

 Guam

Nieposiadające osobowości prawnej zorganizowane terytorium USA; stosunki polityczne prowadzone przez Office of Insular Affairs, Departament Spraw Wewnętrznych. Znajduje się na liście Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącej terytoriów niesamorządnych.

US-GU lub

GU

 Mariany Północne

Commonwealth w unii politycznej z USA; fundusze federalne administrowane przez Office of Insular Affairs, Department of the Interior.

US-MP lub

MP

 Puerto Rico

Nieposiadające osobowości prawnej zorganizowane terytorium Stanów Zjednoczonych o statusie Commonwealth; stosunki polityczne prowadzone za pośrednictwem Biura Prezydenta.

US-PR lub

PR

 Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych

Nieposiadające osobowości prawnej zorganizowane terytorium USA; stosunki polityczne prowadzone przez Office of Insular Affairs, Department of the Interior. Znajduje się na liście Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącej terytoriów niesamorządnych.

US-VI lub

VI

Terytoria niezorganizowane nieposiadające osobowości prawnej
(zamieszkane)

Administracja

Kody krajów ISO 3166

 Samoa Amerykańskie

Nieposiadające osobowości prawnej terytorium niezorganizowane administrowane przez Office of Insular Affairs, Departament Spraw Wewnętrznych USA. Znajduje się na liście Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącej terytoriów niesamorządnych.

US-AS lub

AS

Terytoria niezorganizowane nieposiadające osobowości prawnej
(niezamieszkane)

Administracja

Kody krajów ISO 3166

 Wyspa Baker

Terytoria niezorganizowane USA bez osobowości prawnej administrowane przez Fish and Wildlife Service Departamentu Spraw Wewnętrznych.

US-UM-81 lub

UM-81

 Wyspa Howland

US-UM-84 lub

UM-84

 Wyspa Jarvis

US-UM-86 lub

UM-86

 Atol Johnston

US-UM-67 lub

UM-67

 Rafa Kingmana

US-UM-89 lub

UM-89

 Atol Midway

Nieposiadające osobowości prawnej niezorganizowane terytorium USA administrowane przez Fish and Wildlife Service w Departamencie Spraw Wewnętrznych. Brak stałej populacji.

US-UM-71 lub

UM-71

 Wyspa Navassa

Niezorganizowane terytorium USA administrowane przez Fish and Wildlife Service w Departamencie Spraw Wewnętrznych z Cabo Rojo National Wildlife Refuge w Cabo Rojo, Puerto Rico. Zastrzeżone przez Haiti i prywatnie na mocy ustawy o wyspach Guano.

US-UM-76 lub

UM-76

 Wyspa Wake

Nieposiadające osobowości prawnej niezorganizowane terytorium Stanów Zjednoczonych administrowane przez Fish and Wildlife Service w Departamencie Spraw Wewnętrznych. Należące do Wysp Marshalla. Brak stałej populacji.

US-UM-79 lub

UM-79

Bank Bajo Nuevo

Administrowany przez Kolumbię. Roszczenia zgłaszają Stany Zjednoczone (na mocy ustawy o wyspach guano) i Jamajka. Roszczenie Nikaragui zostało rozstrzygnięte w 2012 r. na korzyść Kolumbii przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (USA nie są stroną ani nie uznają jurysdykcji Trybunału).

w ramach CO-SAP

Bank Serranilla

Administrowane przez Kolumbię; miejsce garnizonu marynarki wojennej. Roszczenia zgłaszają Stany Zjednoczone (od 1879 r. na mocy ustawy o wyspach Guano), Honduras i Jamajka. Roszczenie Nikaragui zostało rozstrzygnięte w 2012 r. na korzyść Kolumbii przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (USA nie są stroną ani nie uznają jurysdykcji Trybunału).Pytania i odpowiedzi

P: Co to jest terytorium zależne?


O: Terytorium zależne to terytorium, które należy do suwerennego państwa, ale nie jest w pełni niezależne lub suwerenne. W pewnym stopniu zależy od państwa i jest od niego prawnie oddzielone, często posiada większą autonomię niż jednostki terytorialne.

P: Jak odróżnia się terytoria zależne od jednostek subnarodowych?


O: Terytoria zależne różnią się od jednostek subnarodowych tym, że nie są uważane za część państwa. Jednostki subnarodowe stanowią zazwyczaj część państwa, natomiast terytoria zależne mają większą od nich autonomię.

P: Czym pierwotnie była większość tych terytoriów zależnych?


O: Większość z tych terytoriów zależnych była pierwotnie koloniami, które często nie posiadały autonomii.

P: Czy może Pan podać przykład terytorium zależnego?


O: Przykładem terytorium zależnego może być Grenlandia, która jest terytorium zależnym Danii, lub Święta Helena, która jest terytorium zależnym Wielkiej Brytanii.

P: Czy istnieją różne stopnie i formy zależności tych terytoriów?


O: Tak, istnieją różne stopnie i formy zależności tych terytoriów w zależności od ich relacji z poszczególnymi suwerennymi państwami.

P: Czy wszystkie terytoria zależne są byłymi koloniami?


O: Nie, nie wszystkie terytoria zależne były pierwotnie koloniami, ponieważ niektóre z nich mogły zostać nabyte w inny sposób, na przykład w drodze traktatów lub umów między narodami.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3