Kolonia (biologia)

Kolonia w biologii odnosi się do stylu życia lub zwyczaju, w którym członkowie tego samego gatunku żyją razem.

Zazwyczaj członkowie kolonii są genetycznie połączeni wspólnym dziedziczeniem. Czasami, jak u mszywiołów, są to genetycznie identyczne klony, czasami, jak u eusocjaliów, są to członkowie dalszej rodziny. Czasami, jak u portugalskiego Man o' War, członkowie kolonii są połączeni jako jeden osobnik, który funkcjonuje jako pojedyncza jednostka.

Większość kolonii w wymienionych poniżej grupach buduje wspólną konstrukcję lub gniazdo. Czasami łączy je tylko zachowanie. Ścisła integracja termitów, mrówek, pszczół i os nazywana jest eusocjalną.

Termin ten odnosi się głównie do zwierząt, choć istnieją protisty i prokariota, które żyją w koloniach.

Portugalski Man o'War jest kolonią czterech prostszych zwierząt, zwanych zooidamiZoom
Portugalski Man o'War jest kolonią czterech prostszych zwierząt, zwanych zooidami

Kolonia pelagicznych salpZoom
Kolonia pelagicznych salp

Grupy z gatunkami kolonialnymi


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3