Dziedziczność

Dziedziczność to przekazywanie cech (właściwości) z rodziców na potomstwo. W biologii badanie dziedziczności nazywane jest genetyką. W przypadku większości istot żywych, dziedziczność jest analizowana poprzez hodowlę (tworzenie krzyżówek), często w laboratorium. Jednak w przypadku ludzi dziedziczność jest badana w inny sposób. Rodowody rodzinne, identyczne bliźnięta i analiza genomu DNA dostarczają wskazówek.

Cecha, która może być dziedziczona jest dziedziczna; jest wrodzona lub wrodzona.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3