Zauropsydy

Sauropsydy to grupa kręgowców lądowych, do której należą wszystkie istniejące "gady" i ptaki oraz ich kopalniani przodkowie. Są one jedną z dwóch grup, które wyewoluowały z jajorodnych płazów w pierwszej części okresu karbońskiego.

Synapsydy to druga grupa, która wyewoluowała z amniotów. Dały one w końcu początek ssakom.

Do żyjących zauropsydów należą jaszczurki, węże, żółwie, krokodyle i ptaki. Do wymarłych zauropsydów zalicza się dinozaury nieawaryjne, pterozaury, plezjozaury, ichtiozaury i wiele innych.

Pochodzenie tetrapodów

Mniej więcej taki przebieg miała ewolucja tetrapodów:

Najwcześniejsze tetrapody żyły w wodzie. Wyraźne kopalne tropy tetrapoda z połowy dewonu wyprzedzają poprzednie zapisy dotyczące tetrapoda o 18 milionów lat.

Opisano dziewięć rodzajów dewońskich tetrapodów. Te najwcześniejsze tetrapody nie były lądowe. Żyły w bagnistych siedliskach, takich jak płytkie mokradła, przybrzeżne laguny, słonawe delty rzek, a nawet płytkie osady morskie.

Luka Romera

Pomiędzy płetwiastymi rybami tetrapoda a pierwszymi płazami i bezogonowcami w środkowym karbonie leży luka 30 milionów lat, z niewielką ilością zadowalających skamieniałości tetrapoda. To, odnotowane w 1950 roku, jest luka Romera. W latach 90. znaleziono kilka nowych skamieniałości, takich jak Pederpes, w samym środku luki Romera. Luka ta nadal przesłania szczegóły przejścia tetrapoda.

Kiedyś, w późniejszym dewonie lub najwcześniejszym karbonie, fishapody stały się głównie lądowe. Jedna ich grupa zachowała swój związek z wodą i zawsze składała jaja w wodzie. Stały się one płazami. Inne wyewoluowały w sposób umożliwiający składanie jaj na lądzie. Były to amnioty, których kluczową innowacją było jajo klioidalne.

Gdzieś w środkowym lub dolnym karbonie amnioty podzieliły się na dwie linie. Jedna linia prowadziła do wszelkiego rodzaju gadów, które nazywamy Sauropsida. Druga linia doprowadziła w końcu do powstania ssaków, które nazywamy Synapsida. Nie jest słuszne stwierdzenie "ssaki wyewoluowały z gadów", ponieważ obie grupy wywodzą się od wczesnych bezkręgowców. W każdym razie współczesne gady są bardzo różne od współczesnych ssaków. Obie grupy ewoluowały przez ponad 300 milionów lat z wczesnych bezkręgowców.

Tetrapoda

  • Czworonogi żyjące na lądzie

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3