Osady

Osad składa się z małych cząsteczek osadzonych w wodzie lub na lądzie. Po osadzeniu, osady mogą pozostać w nowym miejscu przez długi czas i zostać przykryte przez nowsze osady. Ciśnienie może powoli przekształcać osady w skały osadowe.

Słowo osad jest również używane w odniesieniu do materiału transportowanego przez wiatr lub wodę i osadzającego się na powierzchni. Osady są często ponownie erodowane i osadzane w nowym miejscu. Badanie, w jaki sposób powstają skały osadowe, nazywa się sedymentologią.

W bardziej ogólnym zastosowaniu, osad to każda materia, która opada na dno cieczy, takiej jak piwo.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3