Ślad zwierzęcia

Ślad zwierzęcia to odcisk pozostawiony w glebie, śniegu, błocie lub innej powierzchni ziemi, po której porusza się zwierzę.

Ślady zwierząt są wykorzystywane przez myśliwych do śledzenia ich ofiar, a przez przyrodników do identyfikacji zwierząt żyjących na danym obszarze.

Tropy mogą być skamieniałe przez miliony lat. To właśnie z tego powodu w niektórych formacjach skalnych możemy zobaczyć skamieniałe tropy dinozaurów. Tego typu skamieniałości nazywane są skamieniałościami śladowymi, ponieważ są one raczej śladem pozostawionym przez zwierzę niż samym zwierzęciem. W paleontologii tropy często zachowują się jako wypełnienia piaskowca, tworząc naturalną formę tropu.

Ślady ptaków na śniegu.Zoom
Ślady ptaków na śniegu.

Tropy dinozaurówZoom
Tropy dinozaurów

Powiązane strony


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3