Quadrivium

Quadrivium to średniowieczna edukacja, która doprowadziła do uzyskania tytułu magistra sztuki (MA). The Quadrivium podąża za Trivium w liberalnej edukacji artystycznej.

Kwadrat składał się z czterech dyscyplin, które były związane z matematyką:

Te cztery studia składają się na średnią część programu nauczania nakreślonego przez Platona w Republice.

Cała edukacja odbywała się w języku łacińskim, którego uczniowie uczyli się w szkole, lub od prywatnego korepetytora. Łacina była lingua franca (językiem uniwersalnym) średniowiecznej Europy: nawet Biblię można było czytać tylko po łacinie. Ponieważ czworobostwo było nauczane na uniwersytetach, mogli z niego korzystać tylko chłopcy (ponieważ na uniwersytetach brali udział tylko mężczyźni). Nauczanie było prowadzone przez księży. Jeśli dziewczynki chciały się uczyć, to musiały to robić w swoich domach. We współczesnej formie sztuki liberalnej w Stanach Zjednoczonych uczy się obu płci, choć nadal istnieje kilka instytucji dla osób tej samej płci.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3