Tanzania

Tanzania jest krajem we wschodniej Afryce. Oficjalnymi językami są kiswahili i angielski. Położona jest obok największego jeziora w Afryce, Jeziora Wiktorii.

W 2017 roku w Tanzanii mieszkało około 54 000 000 ludzi. Są oni podzieleni na 120 plemion; żadne z nich nie ma więcej niż 10% ludności. Tanzania jest społeczeństwem wielokulturowym. W Tanzanii istnieje wiele języków i religii, z których główne to chrześcijaństwo i arabski.

Prezydentem Zjednoczonej Republiki Tanzanii jest John Magufuli. Tanzania jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, UNIDO, Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Wspólnoty Narodów, Ruchu Niezaangażowanych, SADC, PTA i ADB. Jest również sygnatariuszem konwencji z Lome.

Tanzania kontynentalna (dawniej Tanganika) uzyskała niepodległość w grudniu 1961 r., a Zanzibar uzyskał ją w styczniu 1964 r. w wyniku rewolucji. W kwietniu 1964 r. oba kraje połączyły się w jedną Republikę Tanzanii, tworząc Zjednoczoną Republikę Tanzanii. Do lipca 1992 r. Tanzania była państwem jednopartyjnym. Po utworzeniu Komisji Prezydenckiej kraj ten zapoczątkował wielopartyjny system polityczny. W 1995 r. i 2000 r. odbyły się udane wybory parlamentarne. "

Regiony

Tanzania jest podzielona na 26 regionów. 21 z nich znajduje się na lądzie stałym, a pięć na Zanzibarze.

Regiony Tanzanii są: Arusha - Dar es Salaam - Dodoma - Iringa - Kagera - Kigoma - Kilimandżaro - Lindi - Manyara - Mara - Mbeya - Morogoro - Mtwara - Mwanza - Pemba Północna - Pemba Południowa - Pwani - Rukwa - Ruvuma - Shinyanga - Singida - Tabora - Tanga - Zanzibar Środkowy/Południowy - Zanzibar Północny - Zanzibar Miejski/Zachodni

Regiony TanzaniiZoom
Regiony Tanzanii

Powiązane strony

  • Lista rzek Tanzanii
  • Tanzania na Olimpiadzie
  • Reprezentacja narodowa Tanzanii w piłce nożnej

Pytania i odpowiedzi

P: Jakie są języki urzędowe Tanzanii?


A: Językami urzędowymi Tanzanii są Kiswahili i angielski.

P: Ile osób mieszka w Tanzanii?


A: W 2017 roku w Tanzanii mieszkało około 54 000 000 osób.

P: Ile plemion składa się na ludność Tanzanii?


O: W Tanzanii żyje 120 plemion, żadne nie ma więcej niż 10% ludności.

P: Jaka jest główna religia praktykowana w Tanzanii?


O: Główne religie wyznawane w Tanzanii to chrześcijaństwo i religia arabska.

P: Kto jest obecnym prezydentem Zjednoczonej Republiki Tanzanii?


O: Obecnym prezydentem Zjednoczonej Republiki Tanzanii jest Samia Suluhu Hassan.

P: Kiedy Tanganika kontynentalna uzyskała niepodległość od rządów kolonialnych?


O: Tanganika kontynentalna (obecnie znana jako Tanzania kontynentalna) uzyskała niepodległość od rządów kolonialnych w grudniu 1961 roku.

P: Jakie zwierzęta można spotkać w Parku Narodowym Serengeti znajdującym się w granicach Tanzanii?


O: W Parku Narodowym Serengeti znajdującym się w granicach Tanzanii można spotkać takie zwierzęta jak lwy i gepardy.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3