SnRNP

Małe jądrowe RNA (snRNP, lub "snurps"), łączy się z białkami tworząc spliceosomy. Spliceosomy rządzą alternatywnymi splicosomami.

Tło tego jest takie, że u eukariontów większość genów koduje białko w oddzielnych łańcuchach DNA. Wynika to z faktu, że z całego genu bity kodujące (exony) są oddzielone bitami niekodującymi (introny). Proces zwany alternatywnym splataniem może wytworzyć wiele możliwych białek z części genu, ponieważ białka te są łączone na różne sposoby. Alternatywne splatanie produkuje alternatywne RNA-y przekaźnikowe, a te produkują różne białka. Spliceosomy kontrolują szczegóły splatania.

Dwa podstawowe składniki snRNPs to cząsteczki białka i RNA. RNA znajdujący się wewnątrz każdej cząsteczki snRNP jest znany jako małe jądrowe RNA, lub snRNA, i jest zazwyczaj około 150 nukleotydów w długości. Składnik snRNA snurp jest specyficzny dla poszczególnych intronów, ponieważ "rozpoznaje" sekwencje krytycznych sygnałów na końcach i gałęziach intronów. SnRNA w snurpach jest podobny do rybosomalnego RNA: działa zarówno jako enzym (katalizator) i buduje strukturę.

SnRNP zostały odkryte przez Michaela Lernera i Joan Steitz. Thomas Cech i Sidney Altman również odegrali rolę w tym odkryciu, zdobywając w 1989 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za niezależne odkrycia, że RNA może działać jako katalizator w rozwoju komórek.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3