Nukleotydy

Nukleotydy to związki chemiczne, będące budulcem kwasów nukleinowych RNA i DNA.

Nukleotyd składa się z nukleobazy (zasady azotowej), pięciowęglowego cukru (rybozy lub 2-deoksyrybozy) i jednej grupy fosforanowej. Nukleotydy zawierają zasadę purynową lub pirymidynową. Rybonukleotydy to nukleotydy, w których cukrem jest ryboza. Deoksyrybonukleotydy to nukleotydy, w których cukrem jest deoksyryboza.

W DNA zasady purynowe to adenina i guanina, a pirymidynowe to tymina i cytozyna. W RNA zamiast tyminy stosuje się uracyl. Adenina zawsze łączy się w pary z tyminą za pomocą 2 wiązań wodorowych, natomiast guanina łączy się z cytozyną za pomocą 3 wiązań wodorowych, co wynika z ich unikalnej struktury.

Struktura rybozy wskazująca numerację atomów węgla. Do tego dodawana jest grupa fosforanowa, co czyni ją nukleotydem.
Struktura rybozy wskazująca numerację atomów węgla. Do tego dodawana jest grupa fosforanowa, co czyni ją nukleotydem.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3