Telesfor (papież)

Papież Telefor był siódmym papieżem Kościoła katolickiego, oficjalny tytuł to Biskup Rzymu z około 125-136 C.E.

Papież ten urodził się w Kalabrii w rodzinie greckiej, a dziś znajduje się tam kościół parafialny poświęcony jego osobie.

Wcześniej pracował z pustelnikami z Góry Karmel w Palestynie i do dziś jest wspominany w Zakonie Mnichów Karmelitów. Przypisuje się mu zwyczaj odprawiania mszy o północy w Boże Narodzenie oraz okres refleksji w czasie Wielkiego Postu, ale jest to kwestionowane. Obchodził Wielkanoc w niedziele, podczas gdy wielu wczesnych katolików przestrzegało żydowskiego zwyczaju i świętowało ją w Paschę.

Można potwierdzić jego męczeństwo za czasów cesarza rzymskiego Antoninusa Piusa. Kościół katolicki uznał go za świętego. Dni jego święta obchodzone są 5 stycznia, 3 lutego i 22 lutego.

Odnośnik

1.      1.0 1.1 1.2 Charles A. Coulombe, Vicars of Christ: A History of the Popes (NY:Citadel Press, 2003), s. 27

2.      Richard P. McBrien, Lives of the Popes: The Pontiffs from St. Peter to John Paul II, (San Francisco:Harper San Francisco, 1997, s. 38).

·         v

·         t

·         e

Peter
Linus
Anakletus (Cletus)
Klemens I
Evaristus
Aleksander I
Sykstus I
Telesforus
Hyginus
Pius I
Anicetus
Soter
Eleuterus
Wiktor I
Zefirynus
Kallixtus I
Urban I
Poncjan
Anterus
Fabian
Korneliusz
Lucjusz I
Szczepan I
Sykstus II
Dionizjusz
Feliks I
Eutychian
Gajusz
Marcellinus
Marcellus I
Euzebiusz
Miltiades
Sylwester I
Marek

Juliusz I
Liberiusz
Damazus I
Siricius
Anastazjusz I
Innocenty I
Zosimus
Bonifacy I
Celestyn I
Sykstus III
Leon I
Hilariusz
Simplicius
Feliks III
Gelazjusz I
Anastazjusz II
Symmachus
Hormisdas
Jan I
Feliks IV
Bonifacy II
Jan II
Agapetus I
Silverius
Vigilius
Pelagiusz I
Jan III
Benedykt I
Pelagiusz II
Grzegorz I
Sabinian
Bonifacy III
Bonifacy IV
Adeodatus I

Bonifacy V
Honoriusz I
Severinus
Jan IV
Teodora I
Marcin I
Eugeniusz I
Witalian
Adeodatus II
Donus
Agatho
Leon II
Benedykt II
Jan V
Conon
Sergiusz I
Jan VI
Jan VII
Sisinnius
Konstantyn
Grzegorz II
Grzegorz III
Zachary
Szczepan II
Paweł I
Szczepan III
Adrian I
Leon III
Szczepan IV
Paschal I
Eugeniusz II
Walenty
Grzegorz IV

Sergiusz II
Leon IV
Benedykt III
Mikołaj I
Adrian II
Jan VIII
Marinus I
Adrian III
Szczepan V
Formosus
Bonifacy VI
Szczepan VI
Romanus
Teodora II
Jan IX
Benedykt IV
Leon V
Sergiusz III
Anastazjusz III
Lando
Jan X
Leon VI
Szczepan VII
Jan XI
Leon VII
Szczepan VIII
Marinus II
Agapetus II
Jan XII
Benedykt V
Leon VIII
Jan XIII
Benedykt VI

Benedykt VII
Jan XIV
Jan XV
Grzegorz V
Sylwester II
Jan XVII
Jan XVIII
Sergiusz IV
Benedykt VIII
Jan XIX
Benedykt IXa
Sylwester III
Benedykt IXa
Grzegorz VI
Klemens II
Benedykt IXa
Damazjusz II
Leon IX
Wiktor II
SzczepanIX
Mikołaj II
Aleksander II
Grzegorz VII
Wiktor III
Urban II
Paschal II
Gelazjusz II
Kallixtus II
Honoriusz II
Innocenty II
Celestyn II
Lucjusz II
Eugeniusz III

Anastazjusz IV
Adrian IV
Aleksander III
Lucjusz III
Urban III
Grzegorz VIII
Klemens III
CelestynIII
Innocenty III
Honoriusz III
Grzegorz IX
Celestyn IV
Innocenty IV
Aleksander IV
Urban IV
Klemens IV
Grzegorz X
Innocenty V
Adrian V
Jan XXIb
Mikołaj III
Marcin IV
Honoriusz IV
Mikołaj IV
Celestyn V
Bonifacy VIII
Benedykt XIb
Klemens V
Jan XXII
Benedykt XII
Klemens VI
Innocenty VI
Urban V

Grzegorz XI
Urban VI
Bonifacy IX
Innocenty VII
Grzegorz XII
Marcin V
Eugeniusz IV
Mikołaj V
Kalikstus III
Pius II
Paweł II
Sykstus IV
Innocenty VIII
Aleksander VI
Pius III
Juliusz II
Leon X
Adrian VI
Klemens VII
Paweł III
Juliusz III
Marcellus II
Paweł IV
Pius IV
Pius V
Grzegorz XIII
Sykstus V
Urban VII
Grzegorz XIV
Innocenty IX
Klemens VIII
Leon XI
Paweł V

Grzegorz XV
Urban VIII
Innocenty X
Aleksander VII
Klemens IX
Klemens X
Innocenty XI
Aleksander VIII
Innocenty XII
Klemens XI
Innocenty XIII
Benedykt XIII
Klemens XII
Benedykt XIV
Klemens XIII
Klemens XIV
Pius VI
Pius VII
Leon XII
Pius VIII
Grzegorz XVI
Pius IX
Leon XIII
Pius X
Benedykt XV
Pius XI
Pius XII
Jan XXIII
Paweł VI
Jan Paweł I
Jan Paweł II
Benedykt XVI
Franciszek

aBenedykt IX pojawia się trzy razy w "Liście papieży"... bNie ma Jana XX ani Benedykta X

Pytania i odpowiedzi

P: Kim był papież Telefora?


A: Papież Telefor był siódmym papieżem Kościoła Katolickiego, oficjalnie znanym jako Biskup Rzymu w latach ok. 125-136 n.e.

P: Gdzie się urodził?


O: Urodził się w Kalabrii w rodzinie greckiej.

P: Jaki jest jego związek z Zakonem Karmelitów?


O: Na początku swojego życia współpracował z pustelnikami z Góry Karmel w Palestynie i do dziś jest pamiętany w Zakonie Mnichów Karmelitów.

P: Czy to prawda, że wprowadził zwyczaj Mszy Świętej o północy w Boże Narodzenie?


O: To kwestia sporna, ale przyznaje się, że wprowadził ten zwyczaj na Boże Narodzenie i na okres refleksji w czasie Wielkiego Postu.

P: Czym różniło się jego świętowanie Wielkanocy od innych wczesnych katolików?


O: Obchodził Wielkanoc w niedzielę, podczas gdy wielu wczesnych katolików przestrzegało żydowskiego zwyczaju i obchodziło ją w dniu Paschy.

P: Czy są jakieś dowody potwierdzające jego męczeństwo za czasów cesarza rzymskiego Antoninusa Piusa?O: Tak, są dowody potwierdzające jego męczeństwo za czasów cesarza rzymskiego Antoninusa Piusa.

P: Czy papież Teofor został uznany przez Kościół katolicki za świętego?


O: Tak, został uznany za świętego przez Kościół katolicki.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3