Łukasz Ewangelista

Łukasz Ewangelista jest uważany za człowieka, który napisał Ewangelię Łukasza i Dzieje Apostolskie w Nowym Testamencie Biblii chrześcijańskiej. Ireneusz, Euzebiusz z Cezarei i Jerome twierdzą, że był on przyjacielem św. Pawła i lekarzem, i że towarzyszył Pawłowi w niektórych jego podróżach. Mówią oni również, że był on pochodzenia greckiego, z Antiochii w Syrii.

Współcześni uczeni uważają, że osoba, która napisała te dwie książki nie była tą samą, która towarzyszyła Pawłowi. Paweł miał teologię, która była szczególna i nieco inna niż u innych pisarzy Nowego Testamentu. Dwie księgi napisane przez Łukasza nigdy nie odnoszą się do tej teologii. Również imię towarzysza Pawła nigdy nie jest powiązane z pisaniem tych dwóch ksiąg. Dzieje Apostolskie często mówią o Pawle rzeczy, których Paweł nie mówi sam w swoich listach.

Luke napisać o Trzech Mędrców, którzy odwiedzili Jezusa w Biblii. Luke nigdy nie powiedział, że było 3 mędrców, tylko mędrców ze wschodu.

Łukasza Ewangelisty przez GuercinoZoom
Łukasza Ewangelisty przez Guercino


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3