Grafit

Grafit, podobnie jak diament, jest alotropem węgla. Są one bardzo podobne do siebie, ale różne struktury cząsteczki wpływają na ich właściwości chemiczne i fizyczne. Grafit zbudowany jest z warstw atomów węgla. Warstwy te mogą się bardzo łatwo przesuwać po sobie. Oznacza to, że jest on bardzo miękki. Jest tępym, szarym wyglądem. Ze względu na przenoszenie elektronów pomiędzy warstwami, może bardzo dobrze przewodzić prąd elektryczny.

Grafit może być formowany z węgla umieszczonego pod wysokim ciśnieniem i ciepłem. Ponadto, grafit można przekształcić w diament przy odpowiedniej ilości ciepła i ciśnienia. W ten sposób powstają syntetyczne (wykonane przez człowieka) diamenty.

Większość grafitu pochodzi z kopalń w północno-wschodnich Chinach. Znajduje się on również na Sri Lance, w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Nazywany jest również ołowiem czarnym, ponieważ wygląda jak metalowy ołów. Został on nazwany przez Abrahama Gottloba Wernera w 1789 roku, pochodzącego z języka greckiego.

Może być stosowany jako środek smarny w celu zapewnienia bardziej płynnej pracy urządzeń mechanicznych. Najczęstszym zastosowaniem grafitu jest "ołów" w ołówku, który również posiada glinę.

Wysokiej czystości grafit jest stosowany jako moderator neutronów w niektórych reaktorach jądrowych, takich jak RBMK i AGR.

GrafitZoom
Grafit

Powiązane strony


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3