Otwornice

Foraminifery lub foramy, jak je nazywamy, stanowią ważną grupę maleńkich jednokomórkowych eukariontów ryzalitów. W większości są to eukarionty morskie, choć kilka z nich żyje w wodach słodkich, a nawet na wilgotnych terenach lądowych. W morzu żyją zarówno w planktonie (pelagiczny), jak i w głębszych wodach (bentos). Mają testy (jak muszle) wykonane z węglanu wapnia (CaCO3).

Organizm ma pseudopodia jak ameba. Używa ich do wychwytywania i zjadania bakterii i małych okrzemków. Ponadto, wiele z nich utrzymuje endosymbionty algowe. Niektóre z nich są idioplastyczne, co oznacza, że zjadają glony, ale zatrzymują chloroplasty glonów dla własnej korzyści.

W paleontologii często stosuje się do tej pory warstwy foramsów. Szczegółowa ewidencja foramsów z projektów wiercenia głębinowego stanowi podstawę wskaźnika kopalnego dla okresów lub etapów geologicznych. Nazywa się to biostratygrafią.

Formy głębinowe z Rowu Mariańskiego znajdują się poniżej głębokości kompensacji węglanowej, poniżej której rozpuszczają się wszystkie CaCO3. Wyewoluowały one testy organiczne, a nie węglanowe. Sugeruje to, że testy te stanowią istotną część ich stylu życia, być może chroniąc je przed innymi mikro-predatorami.

Grupa testów foramowych z pliocenu.
Grupa testów foramowych z pliocenu.

Żywy foram
Żywy foram


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3