Paleontologia

Paleontologia lub paleontologia to badanie skamieniałości żywych organizmów i ich filogeneza (relacje ewolucyjne). Zależy ona od podstawowych nauk takich jak zoologia, botanika i geologia historyczna. Pojęcie paleobiologii oznacza, że badania te będą dotyczyły paleeoekologii danych grup.

W paleozoologii badana jest ewolucja tych filarów z zapisami kopalnymi: patrz Wykaz filarów zwierzęcych. W paleobotanice badane są rośliny kopalne. W geologii historycznej tworzenie, sekwencja i datowanie warstw skalnych daje informacje o dawnych środowiskach.

Skamieniałość to każdy rodzaj życia, który ma ponad dziesięć tysięcy lat i jest zachowany w każdej formie, którą możemy dziś studiować. Zapis skamieniałości jest zawsze niepełny, a późniejsze odkrycia mogą przedłużyć znane przetrwanie grupy. Patrz takson Lazarus.

Niektórzy paleontolodzy badają skamieniałości mikroorganizmów, żywych rzeczy, które są zbyt małe, aby zobaczyć bez mikroskopu, podczas gdy inni paleontolodzy badają skamieniałości gigantycznych dinozaurów.

Powiązane strony

  • Lagerstätte
  • Paleoantropologia


AlegsaOnline.com - 2020 - License CC3