Temperatura

Temperatura to stopień, w jakim coś jest gorące lub zimne. Nasze ciała są w stanie wyczuć różnicę między czymś gorącym a zimnym. Aby dokładniej zmierzyć temperaturę, można użyć termometru. Termometry używają skali temperatury, aby zapisać, jak gorące lub zimne jest coś. Skala używana w większości krajów świata to stopnie Celsjusza, czasami nazywane "stopniami Celsjusza". W USA i niektórych innych krajach częściej używa się stopni Fahrenheita, podczas gdy naukowcy najczęściej używają kelwinów do mierzenia temperatury, ponieważ nigdy nie spada ona poniżej zera.

Z naukowego punktu widzenia temperatura jest wielkością fizyczną, która opisuje, jak szybko molekuły poruszają się wewnątrz materiału. W ciałach stałych i cieczach cząsteczki wibrują wokół stałego punktu substancji, natomiast w gazach poruszają się swobodnie i odbijają się od siebie podczas podróży. W gazie temperatura, ciśnienie i objętość gazu są ze sobą ściśle powiązane przez prawo fizyki.

Przydatne temperatury

Kiedy naukowcy wynaleźli skale temperatury, odkryli, że pewne rzeczy zawsze mają taką samą temperaturę:

  • Woda zamarza w temperaturze 0 °C, 32 °F, lub 273,15 K.
  • Temperatura wewnątrz ludzkiego ciała jest zbliżona do 37 °C lub 98 °F.
  • Woda wrze w temperaturze 100 °C, 212 °F, lub 373,15 K.
  • Najzimniejszą możliwą temperaturą jest zero absolutne. Zero bezwzględne to 0 K, -459 °F, lub -273,15 °C. W temperaturze zera bezwzględnego cząsteczki i atomy pozostają w spoczynku, a więc nie mają energii cieplnej.

Temperatura i ciepło

Temperatura to nie to samo co ciepło. Ciepło to energia, która przemieszcza się z jednej rzeczy, chłodząc ją, do drugiej, ogrzewając ją. Temperatura jest miarą ruchu (wibracji) molekuł wewnątrz rzeczy. Jeśli rzecz ma wysoką temperaturę, oznacza to, że średnia prędkość jej cząsteczek jest duża. Dana rzecz może mieć wysoką temperaturę, ale ponieważ zawiera bardzo mało atomów lub jest lekka, ma bardzo mało ciepła.

Pojemność cieplna

Ilość ciepła, która jest potrzebna do podniesienia temperatury danej substancji o jeden stopień nazywamy jej pojemnością cieplną. Różne substancje mają różną pojemność cieplną. Na przykład kilogram wody ma większą pojemność cieplną niż kilogram stali. Oznacza to, że potrzeba więcej energii, aby temperatura wody była o 1 °C wyższa niż temperatura stali o 1 °C wyższa.

Pogoda

Temperatura jest również ważna w pogodzie i klimacie. Jest ona związana z ilością energii cieplnej w powietrzu. Mapy izoterm są używane do pokazania, jak różne są temperatury na danym obszarze. Temperatura będzie różna o różnych porach dnia, porach roku i w różnych miejscach. Ma na nią wpływ ilość ciepła docierającego do danego miejsca z promieni słonecznych (insolacja), wysokość miejsca nad poziomem morza oraz ilość ciepła przynoszonego do danego miejsca przez ruch wiatrów i prądów oceanicznych.

Powiązane strony

  • Punkt rosy
  • Wilgotność względna

Pytania i odpowiedzi

P: Co to jest temperatura?


O: Temperatura to stopień, w jakim coś jest gorące lub zimne.

P: Jak można dokładnie zmierzyć temperaturę?


A: Aby dokładniej zmierzyć temperaturę, można użyć termometru.

P: Jakiej skali używa większość świata do zapisywania temperatury?


O: Większość świata używa stopni Celsjusza, czasami nazywanych "centylem", do zapisywania temperatury.

P: W jakich krajach częściej używa się stopni Fahrenheita?


O: Stopnie Fahrenheita są częściej używane w USA i niektórych innych krajach.

P: Jakiej skali naukowcy najczęściej używają do pomiaru temperatury?


O: Naukowcy najczęściej używają kelwinów do mierzenia temperatury, ponieważ nigdy nie spada ona poniżej zera.

P: Jak poruszają się cząsteczki wewnątrz materiału?


O: Z naukowego punktu widzenia temperatura jest wielkością fizyczną, która opisuje, jak szybko cząsteczki poruszają się wewnątrz materiału. W ciałach stałych i cieczach cząsteczki drgają wokół stałego punktu substancji, natomiast w gazach poruszają się swobodnie i odbijają się od siebie.

P: Czy istnieją jakieś prawa fizyki związane z temperaturą, ciśnieniem i objętością gazu?


O: Tak, istnieje prawo fizyki, które mówi, że temperatura gazu, ciśnienie i objętość są ze sobą ściśle powiązane.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3