Tabela

Tabela informacji to zbiór faktów ułożonych w wierszach i kolumnach. Jest to sposób wyświetlania informacji. Wymaga ona nośnika, takiego jak pismo lub wydruk na papierze, lub monitora komputerowego. Jest to zarówno tryb komunikacji wizualnej, jak i sposób prezentowania danych.

Tabela składa się z uporządkowanego układu wierszy i kolumn. Kolumny i wiersze mają zazwyczaj nazwy lub etykiety. Tabele mogą zawierać notatki, nagłówki, stopki lub inne elementy. Podobnie jak inne formy graficzne, takie jak diagramy i ilustracje, tabele są często używane razem z prozą. W książkach i artykułach w tabelach często podawane są numery i podpisy.

Tabele były pierwszym sposobem drukowania danych społecznych i naukowych, przed wszelkimi innymi grafikami, takimi jak wykresy i schematy. Wszystkie informacje o nowoczesnym społeczeństwie były najpierw rejestrowane i publikowane w formie tabel. Świadectwa małżeńskie były spisywane w formie tabel. Wyniki spisu powszechnego rejestrowano w formie tabel, a następnie analizowano w tabelach drukowanych. Wszystkie obserwacje pogodowe były publikowane w formie drukowanych tabel numerycznych. Wiele rodzajów sprawozdań dla Parlamentu zawierało tabele z danymi. Wiele z tych metod zostało wymyślonych w Wielkiej Brytanii, ponieważ rząd zbierał statystyki dotyczące ludności, a następnie publikował wyniki.

Stosowanie tabel jest szeroko rozpowszechnione we wszystkich rodzajach komunikacji, badaniach i analizie danych. Tablice pojawiają się w mediach drukowanych, notatkach odręcznych, programach komputerowych, ozdobach architektonicznych, znakach drogowych i wielu innych miejscach. Szczegóły różnią się w zależności od okoliczności. Tabele są niezwykle elastyczne i mogą być z łatwością budowane na komputerze i w druku.

Tabele nie zawsze są łatwe do zrozumienia, a istnieje cała branża, która przyjmuje informacje o tabelach i przekształca je w inne formy, takie jak wykresy i schematy, dla dobra czytelnika.

Tabela tekstowa: Czerwona Księga Gatunków ZagrożonychZoom
Tabela tekstowa: Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych

Tablice prawdy (logika)Zoom
Tablice prawdy (logika)

Powiązane strony

Pytania i odpowiedzi

P: Co to jest tabela informacji?


O: Tabela informacyjna to zbiór faktów ułożonych w wierszach i kolumnach. Jest to sposób wyświetlania informacji, zazwyczaj za pomocą pisma lub druku na papierze, lub na monitorze komputera.

P: Jak zazwyczaj oznaczane są tabele?


O: Tabele zazwyczaj mają nazwy lub etykiety dla kolumn i wierszy. Mogą również zawierać notatki, nagłówki, stopki lub inne elementy.

P: Kiedy po raz pierwszy zastosowano tabele do wyświetlania danych?


O: Tabele były pierwszym sposobem drukowania danych społecznych i naukowych, zanim pojawiły się inne rodzaje grafiki, takie jak wykresy i diagramy. Wszystkie informacje o nowoczesnym społeczeństwie były zapisywane i publikowane najpierw w formie tabel.

P: Gdzie można znaleźć tabele?


O: Tabele można znaleźć w mediach drukowanych, w notatkach odręcznych, w oprogramowaniu komputerowym, w ornamentach architektonicznych, w znakach drogowych i w wielu innych miejscach. Szczegóły różnią się w zależności od okoliczności.

P: Jakie są zalety stosowania tabel?


O: Tabele są niezwykle elastyczne i można je łatwo konstruować na komputerze i w druku. Przydatne są również do przedstawiania dużych ilości danych w sposób zorganizowany, co ułatwia ich zrozumienie, niż gdyby były przedstawione wyłącznie w formie prozy.

P: Czy łatwo jest interpretować dane z tabel? O: Nie zawsze - istnieje cała branża zajmująca się przejmowaniem informacji z tabel i przekształcaniem ich w inne formy, takie jak wykresy lub diagramy, które mogą ułatwić czytelnikom zrozumienie prezentowanych danych.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3