Środowisko przyrodnicze

Środowisko naturalne oznacza wszystkie żywe i nieożywione rzeczy występujące naturalnie, czyli nie z winy człowieka. Wszechświat jest naturalny, ale często termin "środowisko naturalne" oznacza tylko przyrodę na Ziemi.

Zwykle uwzględnia się dwa aspekty::

Istnieje również środowisko zabudowane. Tam człowiek zmienił krajobrazy i środowisko naturalne, aby stworzyć miasta i tereny rolnicze.

Miliony termitów zbudowały to termitowe miasto. Jednak termity nie są ludźmi, więc to miasto jest naturalnym środowiskiem.Zoom
Miliony termitów zbudowały to termitowe miasto. Jednak termity nie są ludźmi, więc to miasto jest naturalnym środowiskiem.

Etymologia

Główne składniki środowiska naturalnego można zdefiniować w prosty sposób. Słowo "naturalne" można sklasyfikować jako

  • Wielojęzyczny glosariusz środowiskowy EOG
  • Dyrekcja Generalna ds. Środowiska UE
  • Fundacja Rozwoju Rehbara - Fundacja Rozwoju/Organizacja działająca na rzecz środowiska, edukacji i zdrowia

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3