Żywioły

Klasyczne greckie żywioły to ogień, powietrze, woda i ziemia. W greckiej filozofii, nauce i medycynie tworzą one całość.

  • Ogień jest zarówno gorący, jak i suchy.
  • Powietrze jest zarówno gorące, jak i wilgotne.
  • Woda jest zarówno zimna, jak i mokra.
  • Ziemia jest zarówno zimna, jak i sucha.

Poniższy obraz ma dwa kwadraty na sobie. Narożniki jednego z nich są klasycznymi elementami. Narożniki drugiego są właściwości.

Galen powiedział, że te elementy były używane przez Hipokratesa do opisania ludzkiego ciała. Elementy są związane z czterema humorami: flegmą (woda), żółtą żółcią (ogień), czarną żółcią (ziemia) i krwią (powietrze).

W taoizmie chińskim żywiołami są: metal, drewno, woda, ogień, ziemia (金、木、水、火、土).Cztery klasyczne elementy.Zoom
Cztery klasyczne elementy.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3