Żagań

Żagań jest miastem w zachodniej części Polski. W 2004 roku mieszkało w nim 26 665 osób. Jest to główne miasto w części Polski zwane Powiatem Żagańskim.

Obecnie jest częścią województwa lubuskiego (województwo jest częścią sposobu organizacji Polski na obszary), zanim znalazł się w województwie zielonogórskim (1975-1998). Pośrodku obszaru nazywanego również Sagan znajduje się zamek zwany Sagan. Zamek należał do Wallensteina, żołnierza i polityka wojny trzydziestoletniej. Później zamek należał do czeskiego rodu Lobkowitzów. W 1786 r. ziemię sagańską kupił Peter Biron, książę Courland. W 1843 r. trafił do jego córki Dorothei, żony Edmonda de Talleyranda.

Akt króla pruskiego z 6 stycznia 1845 roku uczynił ją księżną Sagan. Napoleon III uczynił to samo we Francji, dla jej syna Ludwika. Podwójny tytuł, pruski i francuski, oznaczał, że książę de Sagan był w II wojnie światowej partią neutralną. Jego dom (Château de Valençay) był bezpiecznym miejscem do przechowywania zdjęć i innych rzeczy z Luwru, gdy niemieccy żołnierze byli we Francji.

W czasie II wojny światowej znajdowało się tam znane więzienie wojenne Stalag Luft III.

Herb Żagania
Herb Żagania

Pytania i odpowiedzi

P: Co to jest Żagań?


A: Żagań to miasto w zachodniej części Polski. W 2004 roku liczyło 26 665 mieszkańców i jest głównym miastem powiatu żagańskiego.

P: Do jakiego województwa należał Żagań przed 1975 rokiem?


O: Przed 1975 rokiem Żagań należał do województwa zielonogórskiego.

Q: Kto był właścicielem Zamku Sagan?


A: Zamek Sagan należał do Wallensteina, żołnierza i polityka w czasie wojny trzydziestoletniej. Później był własnością czeskiej rodziny Lobkowitzów.

P: Kto kupił teren Sagana w 1786 roku?


A: Obszar Sagan został kupiony przez Piotra Birona, księcia Kurlandii w 1786 roku.

P: Jak Ludwik został księżną Sagan?


O: W 1843 roku obszar Sagan przeszedł w ręce córki Doroty, Ludwiki, gdy ta wyszła za mąż za Edmonda de Talleyrand. 6 stycznia 1845 roku król Prus uczynił ją księżną Sagan, a Napoleon III uczynił to samo dla jej syna Ludwika we Francji.

P: Dlaczego Château de Valençay był bezpiecznym miejscem podczas II wojny światowej?


O: W czasie II wojny światowej Château de Valençay był bezpiecznym miejscem, ponieważ jego właściciel posiadał zarówno tytuł pruski, jak i francuski, co oznaczało, że mógł zachować neutralność w czasie wojny i przechowywać obrazy i inne rzeczy z Luwru w bezpiecznym miejscu dla niemieckich żołnierzy, gdy ci przebywali we Francji.

P: Gdzie znajdował się Stalag Luft III podczas II wojny światowej?


O: Stalag Luft III podczas II wojny światowej znajdował się w Żaganiu.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3