Świdrowiec

Trypanosoma jest rodzajem pasożytniczych pierwotniaków. Są w klasie Kinetoplastida. Są one monofiliczną grupą jednokomórkowych pasożytniczych pierwotniaków biczowych. Wszystkie trypanosomy potrzebują więcej niż jednego konkretnego żywiciela do ukończenia cyklu życia.

Większość z nich jest przenoszona przez wektora, zwykle przez bezkręgowce karmiące krwią. Istnieją różne mechanizmy wśród różnych gatunków. W żywicielu bezkręgowców zazwyczaj znajdują się w jelicie, ale w ich ssakach żywiciele zazwyczaj żyją w krwiobiegu lub wewnątrz komórek.

Trypanosomy zarażają różnych żywicieli i wywołują różne choroby, w tym śmiertelne choroby ludzi śpiących, spowodowane przez Trypanosoma brucei, oraz chorobę Chagasa, spowodowaną przez Trypanosoma cruzi.

Mitochondrialny genom Trypanosoma i innych kinetoplastydów składa się z bardzo złożonych serii kręgów i minikirków. Potrzebuje on wielu białek do organizacji podczas podziału komórek.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3