Takson monofiletyczny

Monograficznie oznacza wspólne pochodzenie od jednego przodka. Biolodzy wprowadzili pewien rodzaj taksonomii zwanej cladistyką. Jej celem jest dopasowanie klasyfikacji biologicznej do tego, co wiemy o sposobie ewolucji organizmów.

Jeśli istnieje grupa złożona ze wspólnego przodka i wszystkich jego potomków, jest to grupa monofiletyczna. (Grek: "z jednej rasy").

Grupa, która zawiera organizmy, bez wspólnego przodka, nazywana jest polifilarną. Ewolucja konwergentna jest zwykłą przyczyną powstawania takich grup. Jeśli grupa zawiera wspólnego przodka, ale pomija niektórych jego potomków, to nazywa się ją parafilaktyczną. Wszystkie żywe istoty na tej planecie uważa się, na podstawie analizy DNA, za monofiletyczne, to znaczy za posiadające jedno pochodzenie, nie wiele.

Przykład: wszystkie gatunki w rodzaju Homo pochodzą z tej samej formy przodków w rodzinie Hominidae i nie są znane żadne inne potomstwo. Tak więc rodzaj Homo jest monofiletyczny.

Gdyby natomiast odkryto, że Homo habilis rozwinęło się od innego przodka niż Homo sapiens, a przodek ten nie należał do tego rodzaju, wówczas rodzaj ten byłby polifilityczny. Ponieważ biolodzy na ogół wolą grupy monofilskie, w tym przypadku prawdopodobnie albo rozszczepiliby rodzaj, albo poszerzyliby go o dodatkowe formy.

Przykład grupy polifilitycznej: Ślimaki morskie.

Grupowanie gadów i ptaków jest monofiletyczne.
Grupowanie gadów i ptaków jest monofiletyczne.

Poliploidalność

Czasami taksonomowie są sfrustrowani dopasowując gatunki roślin do grupy monofiletycznej z powodu poliploidalności. Istnieją wyraźne dowody, że niektóre gatunki roślin poliploidalnych są różnego pochodzenia (gatunek ten pojawił się więcej niż raz). Na przykład Salsify, hybrydowa kozia broda, (Tragopogon miscellus) powstała aż 20 razy we wschodnim Waszyngtonie.

Może się też zdarzyć, że mieszańce dwóch bliskich gatunków roślin przejdą poliploidalność, a poliploidy pozostaną nowym i odrębnym gatunkiem. Takie sytuacje znajdują się poza normalnymi regułami opadania i są rozpatrywane w drodze specjalnych decyzji, prowadzonych przez Międzynarodową Komisję Nomenklatury Botanicznej (ICBN).


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3