Pierwotniaki

Pierwotniaki to małe (ale nie proste) organizmy. Są jednokomórkowymi heterotroficznymi eukariotami, które odżywiają się bakteriami i innymi źródłami pokarmu.

Jest to stary termin i obecnie preferowany jest szerszy termin protist. Niemniej jednak, "pierwotniaki" są często używane dla wygody, zwłaszcza w szkolnictwie wyższym. Jest to dość wygodny termin uniwersalny, ale w rzeczywistości pierwotniaki są sklasyfikowane w wielu różnych gromadach.

Termin ten jest problematyczny, ponieważ nowoczesne techniki biochemiczne i genetyczne wykazują, że obejmuje on kilka całkiem różnych rodzajów komórek. Występują one tylko w środowisku wilgotnym lub wodnym. Wiele gatunków pierwotniaków jest symbiontami, niektóre są pasożytami, a niektóre drapieżnikami bakterii glebowych i glonów. Istnieje około 30.000 gatunków pierwotniaków.

Giardia lamblia jest pasożytniczym pierwotniakiem z rzędu wiciowców, który wywołuje "gorączkę bobrową".
Giardia lamblia jest pasożytniczym pierwotniakiem z rzędu wiciowców, który wywołuje "gorączkę bobrową".

Powiązane strony


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3