Tajdid

Tajdid (po arabsku: تجديد) to arabskie słowo, które oznacza "odnowienie". Zwykle używa się go w połączeniu z gwarami, aby oznaczać "odnowę religii". Podobnym, ale mniej powszechnym wyrażeniem jest ihya' al-din (إحياء الدين), które może być tłumaczone jako "odnowienie religii".

Celem tadidu (odnowa lub ożywienie) jest wdrożenie tego idealnego modelu w życiu muzułmanów, gdziekolwiek i kiedykolwiek istnieje muzułmańskie społeczeństwo. Cel ten oznacza, że tajdid jest ciągłym wysiłkiem muzułmanów, którzy zawsze starają się wyjaśnić islam i sprawić, aby mógł on być stosowany w ciągle zmieniających się sytuacjach, bez naruszania jego zasad.

Pojęcie tajdidów w tradycji islamskiej wywodzi się od proroka Mahometa, który powiedział, że "na początku każdego stulecia powstaną w tej ummah (społeczności muzułmańskiej) ci, którzy będą wzywać do odnowy religijnej". Uważa się, że tacy ludzie (mudżahedini, czyli odnowiciele islamu) zawsze przychodzą w czasie, gdy społeczność muzułmańska zejdzie z prawdziwej ścieżki określonej przez Koran i Sunnah (przykład Proroka). Zadaniem mudżahedinów jest więc przywrócenie muzułmanów do ich podstawowych źródeł (Koran i sunnah), oczyszczenie islamu ze wszystkich niebiańskich elementów, zaprezentowanie islamu i sprawienie, by rozkwitał mniej więcej w swojej pierwotnej czystej formie i duchu.

Tradycja odnowy wiary sięga I wieku islamu, kiedy to do władzy doszedł w 99 roku muzułmański kalif Umar II ('Umar ibn 'Abd al-'Aziz'), który w przeciwieństwie do swoich poprzedników był szczególnie czczony za swoją pobożność. Był on postrzegany jako odnowiciel wiary w epoce coraz bardziej profanacyjnych rządów, a później mudżahedini i ich ruchy w różnych częściach świata islamskiego poszły za jego przykładem.

Pytania i odpowiedzi

P: Co oznacza arabskie słowo "Tajdid"?


O: Tajdid to arabskie słowo, które oznacza "odnowienie".

P: Jak zazwyczaj używa się terminu "Tajdid"?


A: Termin Tajdid jest zwykle łączony z din, co oznacza "odnowienie religii".

P: Jaki jest cel tadżidu?


O: Celem tadżidu jest wdrożenie idealnego modelu w życiu muzułmanów, gdziekolwiek i kiedykolwiek istnieje społeczeństwo muzułmańskie. Oznacza to, że tadżid jest ciągłym wysiłkiem muzułmanów, aby zawsze wyjaśniać islam i sprawiać, że będzie on stosowany w stale zmieniających się sytuacjach bez naruszania jego zasad.

P: Kto pierwszy wprowadził pojęcie tadżidu do tradycji islamskiej?


O: Pojęcie tadżidu w tradycji islamskiej wywodzi się od Proroka Muhammada, który powiedział, że "Na początku każdego stulecia pojawią się w tej ummie (wspólnocie muzułmańskiej) ci, którzy będą wzywać do odnowy religijnej".

P: Kim są mujaddidowie lub odnowiciele islamu?


O: Uważa się, że muzułmanie pojawiają się w czasach, gdy wspólnota muzułmańska odchodzi od prawdziwej drogi określonej przez Koran i sunnę (przykład Proroka). Ich zadaniem jest przywrócenie muzułmanów do ich podstawowych źródeł (Koranu i sunny), oczyszczenie islamu z wszelkich nieboskich elementów, zaprezentowanie islamu i sprawienie, aby rozkwitł w mniejszym lub większym stopniu w swojej pierwotnej, czystej formie i duchu.

P: Kiedy kalif Umar II doszedł do władzy?


O: Kalif Umar II ('Umar ibn 'Abd al-'Aziz) objął władzę w 99 roku według kalendarza muzułmańskiego. Był postrzegany jako odnowiciel wiary podczas swoich rządów, które charakteryzowały się coraz większą profanacją. Późniejsi muzułmanie poszli za jego przykładem.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3