Faza

Faza jest jedną z części cyklu lub zmiany, która przechodzi w koło. Na przykład, księżyc ma fazy.
Pory roku, wiosna, lato, jesień i zima, są również fazami. Planeta Wenus ma fazy, podobnie jak księżyc: Galileusz pokazał, że fazy Wenus oznaczają, że musi ona obchodzić Słońce, a nie Ziemię.

Wykresy mogą być wykonane dla rzeczy, które mają fazy. Rzeczy, które mają fazy, od czasu do czasu zmieniają się w jakiś regularny sposób. Na przykład, wahadło w zegarze przesuwa się z pewnej pozycji (nazywanej jego "przesunięciem") w lewo (oznaczonej -x z algebrą), na dół, a następnie w prawo (oznaczonej +x z algebrą). Dwa wahadła mogą mieć tę samą długość, ale jeśli nie zaczną wahać się w tym samym czasie i miejscu, nie będą poruszać się razem. Jedno z nich może wahać się w lewo, a drugie w prawo. Kiedy coś takiego się dzieje, te dwie wibracje są "nie w fazie".

Wykres przemieszczenia wahadła w stosunku do czasu
Wykres przemieszczenia wahadła w stosunku do czasu

Dwa wahadła mogą mieć ten sam okres, ale nie kołyszą się razem. Mówi się, że wahadła nie są ze sobą w fazie.
Dwa wahadła mogą mieć ten sam okres, ale nie kołyszą się razem. Mówi się, że wahadła nie są ze sobą w fazie.

AlegsaOnline.com - 2020 - License CC3