Achemenidzi

Imperium Achemenidów lub Perskie Imperium Achemenidów (550-330 p.n.e.) było pierwszym z imperiów perskich, które rządziło znacznymi częściami Wielkiej Persji (lub Iranu). Po imperium medyjskim było drugim wielkim imperium narodów irańskich. U szczytu swej potęgi imperium Achemenidów miało około 7,5 miliona kilometrów kwadratowych i było terytorialnie największym imperium klasycznej starożytności.

Imperium zostało utworzone przez Cyrusa Wielkiego. Obejmowało trzy kontynenty, w tym część Afganistanu i Pakistanu, część Azji Środkowej, Azji Mniejszej, Tracji, znaczną część wybrzeża Morza Czarnego, Irak, północną część Arabii Saudyjskiej, Jordanię, Izrael, Liban, Syrię i wszystkie znaczące skupiska ludności starożytnego Egiptu aż po Libię. Imperium było wrogiem greckich miast-państw w wojnach grecko-perskich. Uwolniło Izraelitów z niewoli babilońskiej i ustanowiło aramejski oficjalnym językiem imperium. Ze względu na rozległość imperium i jego długą żywotność, perski wpływ na język, religię, architekturę, filozofię, prawo i rządy narodów na całym świecie trwa do dziś.

Historia

Imperium zaczęło się jako państwo zależne od Medów, ale skończyło się podbojem i powiększeniem imperium medyjskiego o Egipt i Azję Mniejszą. Pod rządami Kserksesa było bardzo bliskie podbicia starożytnej Grecji. Achemenidów obalił Aleksander Wielki w 330 r. p.n.e.

Świat, ok. 500 r. p.n.e., ukazujący Imperium Achemenidów (na brązowo) w stosunku do reszty ówczesnego świata.Zoom
Świat, ok. 500 r. p.n.e., ukazujący Imperium Achemenidów (na brązowo) w stosunku do reszty ówczesnego świata.

Królowie i przywódcy Achemenidów

 • Teispes z Anshan, syn Achaemenes
 • Cyrus I z Anshan, syn Teispes'a
 • Cambyses I z Anshan, syn Cyrusa I
 • Cyrus II Wielki, syn Kambyzesa I, panował w latach ok. 550-530 p.n.e. (władca Anszanu ok. 559 p.n.e. - podbił Media 550 p.n.e.)
 • Kambyzes II, syn Cyrusa Wielkiego, panował 529-522 p.n.e.
 • Smerdis (Bardiya), rzekomy syn Cyrusa Wielkiego, rządził 522 p.n.e. (Możliwe, że uzurpator)
 • Dariusz I Wielki, szwagier Smerdisa i wnuk Arsamesa, panował w latach 521-486 p.n.e.
 • Kserkses I, syn Dariusza I, panował w latach 485-465 p.n.e.
 • Artakserkses I Longimanus, syn Kserksesa I, panował 465-424 p.n.e.
 • Kserkses II, syn Artakserksesa I, rządził 424 p.n.e.
 • Sogdianus, przyrodni brat i rywal Kserksesa II, panował w latach 424-423 p.n.e.
 • Dariusz II Nothus, przyrodni brat i rywal Kserksesa II, panował w latach 423-405 p.n.e.
 • Artakserkses II Mnemon, syn Dariusza II, panował 404-359 p.n.e. (zob. też Ksenofont)
 • Artakserkses III Ochus, syn Artakserksesa II, panował w latach 358-338 p.n.e.
 • Artaxerxes IV Arses, syn Artaxerxes III, rządził 338-336 p.n.e.
 • Dariusz III Codomannus, prawnuk Dariusza II, panował 336-330 p.n.e.

 

Powiązane strony

 • Imperium Perskie
 • Cyrus Wielki, założyciel dynastii Achemenidów i król Persji.
 • DariuszI, król Persji.
 • Imperium Sassanidów

Pytania i odpowiedzi

P: Kto założył imperium Achemenidów?


A: Imperium Achemenidów zostało utworzone przez Cyrusa Wielkiego.

P: Jaka była przybliżona wielkość Imperium Achemenidów w szczytowym okresie jego istnienia?


A: W szczytowym okresie Imperium Achemenidów miało około 7,5 miliona kilometrów kwadratowych i było terytorialnie największym imperium klasycznej starożytności.

P: Jakie regiony obejmowało?


O: Imperium Achemenidów obejmowało trzy kontynenty, w tym część Afganistanu i Pakistanu, część Azji Środkowej, Azji Mniejszej, Tracji, znaczną część regionów przybrzeżnych Morza Czarnego, Irak, północną część Arabii Saudyjskiej, Jordanię, Izrael, Liban, Syrię oraz wszystkie znaczące skupiska ludności starożytnego Egiptu aż do Libii.

P: Kim byli ich wrogowie w walce?


A: Cesarstwo było wrogiem greckich miast-państw w wojnach grecko-perskich.

P: Jaki język ustanowili jako swój język urzędowy?


A: Imperium Achemenidów ustanowiło język aramejski jako język urzędowy.

P: Jak długo trwało to imperium?


A: Imperium Achemenidów trwało w latach 550-330 p.n.e.

P: Jak wpływy perskie przetrwały do dziś?


O: Ze względu na swój rozległy zasięg i długą trwałość, wpływy perskie na język, religię, architekturę, filozofię, prawo i rządy są widoczne do dziś na całym świecie.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3