Magnificat

Magnificat to pieśń, którą śpiewała Maryja Panna, gdy anioł powiedział jej, że urodzi syna Bożego w mitologii chrześcijańskiej. Jest to historia opowiedziana w Biblii w księdze Łukasza rozdział 1, wersety 46-55. Jest ona również znana jako Pieśń Maryi. "Magnificat" to łacińskie słowo oznaczające "powiększa" (tzn. mówi, jak wielki (Bóg) jest).

Słowa Magnificat zostały umuzycznione przez wielu kompozytorów. Te opracowania muzyczne były w większości pisane na potrzeby nabożeństw kościelnych. W Kościele anglikańskim jest on zawsze śpiewany jako część tradycyjnego wieczornego nabożeństwa (Evensong).

Podobnie jak wszystkie inne teksty Nowego Testamentu, Magnificat został pierwotnie napisany w grece koine, ale w Kościele zachodnim najczęściej można go znaleźć po łacinie lub w języku danego kraju.

Nawiedzenie (kiedy anioł odwiedził Elżbietę i Marię) w Księdze Godzin księcia de BerryZoom
Nawiedzenie (kiedy anioł odwiedził Elżbietę i Marię) w Księdze Godzin księcia de Berry

Tekst

Tekst łaciński z Wulgaty brzmi następująco:

Magnificat anima mea Dominum,

et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo.

Quia respexit humilitatem ancillae suae.

Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.

Quia fecit mihi magna, qui potens est,

et sanctum nomen eius.

Et misericordia eius a progenie in progenies

timentibus eum.

Fecit potentiam in brachio suo,

dispersit superbos mente cordis sui.

Deposuit potentes de sede

et exaltavit humiles.

Esurientes implevit bonis

et divites dimisit inanes.

Suscepit Israel puerum suum,

recordatus misericordiae suae.

Sicut locutus est ad patres nostros,

Abraham et semini eius in saecula.

Gloria Patri et Filio

et Spiritui Sancto,

sicut erat in principio et nunc et semper

et in saecula saeculorum. Amen.


Angielskie słowa Magnificat w tradycyjnym tłumaczeniu znajdującym się w Modlitewniku Powszechnym (Book of Common Prayer):

Dusza moja wielbi Pana, a duch mój raduje się w Bogu, moim Zbawcy.

Uznał bowiem pokorę swej służebnicy.

Bo oto odtąd wszystkie pokolenia będą mnie nazywać błogosławionym.

Bo ten, który jest potężny, wywyższył mnie, a święte jest jego imię.

A miłosierdzie jego jest nad tymi, którzy się go boją, po wszystkie pokolenia.

On okazał siłę swoim ramieniem: on rozproszył dumnych w wyobraźni ich serc.

On strącił mocarzy z ich siedzib, a wywyższył pokornych i cichych.

On głodnych napełnił dobrami, a bogatych odprawił z pustymi rękami.

On, pamiętając o swoim miłosierdziu, uświęcił sługę swego, Izraela, tak jak obiecał naszym praojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.


Magnificat (Raduje się dusza w Panu) z Brewiarza Rzymskiego

Moja dusza głosi wielkość Pana,

duch mój raduje się w Bogu, moim Zbawicielu,

bo spojrzał łaskawie na swego uniżonego sługę.

Od tego dnia wszystkie pokolenia będą mnie nazywać błogosławionym,

Wszechmogący uczynił dla mnie wielkie rzeczy,

i święte jest Jego Imię.

On ma miłosierdzie dla tych, którzy się Go boją

w każdym pokoleniu.

Pokazał siłę swojego ramienia,

On rozproszył dumnych w ich zarozumiałości.

On strącił mocarzy z ich tronów,

i podniósł pokornych.

On napełnił głodnych dobrymi rzeczami,

a bogatych odesłał z pustymi rękoma.

On przyszedł na pomoc swemu słudze Izraelowi.

bo przypomniał sobie o swojej obietnicy miłosierdzia,

obietnica, którą złożył naszym ojcom,

Abrahamowi i jego dzieciom na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

jak było na początku, tak jest i teraz, i będzie na wieki.

Amen. Alleluja

Powiązane strony

Pytania i odpowiedzi

Q: Co to jest Magnificat?


O: Magnificat to pieśń, którą Maryja Dziewica zaśpiewała po tym, jak Elżbieta powiedziała jej, że urodzi syna Bożego.

P: Gdzie w Biblii opowiedziana jest historia Magnificat?


O: Historia Magnificat jest opisana w Biblii w Księdze Łukasza, rozdział 1, wersety 46-55.

P: Co oznacza słowo "Magnificat"?


O: "Magnificat" to łacińskie słowo oznaczające "powiększa" (mówiąc, jak wielki jest [Bóg]).

P: Co kompozytorzy zrobili ze słowami Magnificat?


O: Kompozytorzy nadali słowom Magnificat oprawę muzyczną.

P: Dlaczego większość muzycznych opracowań Magnificat powstała na potrzeby nabożeństw kościelnych?


O: Większość muzycznych opracowań Magnificat została napisana na potrzeby nabożeństw kościelnych, ponieważ jest to tekst religijny.

P: Gdzie najczęściej można znaleźć Magnificat w Kościele Zachodnim?


O: W Kościele zachodnim Magnificat najczęściej można znaleźć w języku łacińskim lub w języku danego kraju.

P: W którym Kościele chrześcijańskim Magnificat jest zawsze śpiewane jako część tradycyjnego wieczornego nabożeństwa?


O: W Kościele anglikańskim Magnificat jest zawsze śpiewany jako część tradycyjnego nabożeństwa wieczornego (Evensong).

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3