Larwa

Wiele zwierząt rozwija się w oddzielnych stadiach. U tych zwierząt z jaja rozwija się larwa (liczba mnoga: larwy). Jest to odrębne stadium życia od dorosłego stadium rozrodczego. Larwa nie wygląda jak dorosłe zwierzę i zmienia kształt (tzw. metamorfoza) w miarę dorastania. Przed osiągnięciem postaci dorosłej może być kilka stadiów larwalnych. Larwami są kijanki, larwy i gąsienice.

Organizmy morskie, u których występuje stadium larwalne, często uwalniają do słupa wody duże ilości jaj i plemników. Po zapłodnieniu jaja przekształcają się w maleńkie larwy. Larwy rozwijają się i rosną przez pewien czas przed metamorfozą w osobniki dorosłe. Większość bezkręgowców morskich i wiele ryb ma pelagiczne stadium larwalne lub jaja pelagiczne. Żyją one w planktonie i mogą być przenoszone na duże odległości.GąsieniceZoom
Gąsienice

Larwa szkarłupni pluteusZoom
Larwa szkarłupni pluteus

Larwa trochoforaZoom
Larwa trochofora

Teoria ewolucji

Prawdopodobnie najbardziej powszechnie akceptowaną teorią wyjaśniającą ewolucję stadiów larwalnych jest potrzeba dyspersji. Organizmy wysepkowe, takie jak pąkle i osłonice, oraz grupy żyjące na dnie morza, takie jak małże i kraby, potrzebują jakiegoś sposobu, by przenieść swoje młode na nowe terytorium, ponieważ jako dorosłe nie mogą przemieszczać się na duże odległości. Wiele gatunków ma stosunkowo długie pelagiczne stadia larwalne (jak długo larwa przebywa w słupie wody). W tym czasie larwy odżywiają się i rosną, a wiele gatunków przechodzi przez kilka stadiów rozwojowych. Na przykład, większość pąkli przechodzi przez sześć stadiów larwalnych naupliusów przed wylinką do cipris, kiedy to wygląda jak osiadły. Larwy żywią się innym pokarmem niż osobniki dorosłe i rozpraszają się.

Inną kwestią jest mały rozmiar jaj. Jeśli zwierzęta składają wiele małych jaj (a większość tak robi), to młode stadia nie mogą żyć życiem, jakie prowadzą dorośli. Muszą one prowadzić odrębne życie, dopóki nie osiągną rozmiarów i zdolności do życia jako dorosłe. To właśnie robią larwy.

Pochodzenie kręgowców

Od dawna istnieje teoria, że w przeobrażonych larwach morskich koszul (osłonic) leży początek kręgowców. Tuńczyki są osowiałe, ale ich larwy są ruchliwe i mają pewne cechy spotykane u wczesnych kręgowców. Proponowany mechanizm to proces paedomorfozy, w którym cechy młodociane zostają zachowane u osobnika dorosłego. Analiza genomu wykazuje, że tuńczyki są najbliższymi żyjącymi krewnymi kręgowców.
AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3