Kilometr

Kilometr jest powszechnie stosowaną jednostką dla większych odległości na Ziemi. Międzynarodową jednostką miary odległości jest metr, a kilometr to 1000 metrów. Jest on używany w niektórych krajach do mierzenia odległości drogowych i morskich. W Wielkiej Brytanii i USA mila jest używana częściej niż kilometry do mierzenia odległości drogowych, a mila morska do mierzenia odległości morskich.

Często używa się go do mierzenia prędkości samochodów, samolotów i łodzi, mówiąc, ile kilometrów mogą one pokonać w ciągu godziny. Przedstawia się to jako km/h.

Pisze się też kilometr. Ta pisownia jest używana w amerykańskim angielskim.

Jeden kilometr to 0,6214 mili (3280,84 stóp). Oznacza to, że jedna mila to 1,6093 kilometra.

Jeden kilometr to przybliżona odległość, jaką zdrowy, dorosły człowiek może pokonać w ciągu dziesięciu minut.

Powiązane strony

  • Yard (jednostka długości)

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3