Hydrologia

Hydrologia to nauka o ruchu, dystrybucji i jakości wody na Ziemi. Osoba, która bada hydrologię nazywana jest hydrologiem.

Głównym tematem hydrologii jest sposób, w jaki woda krąży. Nazywa się to cyklem wodnym. Najbardziej wyrazistą ilustracją tego cyklu jest parowanie wody z oceanu i tworzenie się chmur. Chmury te dryfują nad lądem i wytwarzają deszcz.

Woda pokrywa 70% powierzchni ZiemiZoom
Woda pokrywa 70% powierzchni Ziemi

Vew of Fernando de Noronha, BrazyliaZoom
Vew of Fernando de Noronha, Brazylia

Powiązane strony


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3