Świat anglojęzyczny

Ponad dwa miliardy ludzi mówi po angielsku. Jest to największy język pod względem liczby mówców. Jest to trzeci co do wielkości język pod względem liczby rodzimych użytkowników. Oznacza to, że język angielski jest najczęściej używanym drugim językiem.

Stany Zjednoczone Ameryki są największym krajem anglojęzycznym, z 300 milionami rodzimych użytkowników języka. W Wielkiej Brytanii mówi 60 milionów osób, 29 milionów w Kanadzie, 25,1 miliona w Australii, 4,7 miliona w Republice Irlandii i 4,9 miliona w Nowej Zelandii.

W Unii Europejskiej angielski jest jednym z 24 języków urzędowych i jest powszechnie używany przez instytucje oraz przez prawie całą populację jako język ojczysty w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Jest on drugim językiem w innych państwach członkowskich.

Szacunki, które obejmują osoby posługujące się drugim językiem, są bardzo zróżnicowane - od 470 milionów do ponad 2 miliardów. David Crystal oblicza, że od 2003 r. liczba osób nie będących rodzimymi użytkownikami języka angielskiego przewyższa liczbę osób mówiących w tym języku o 3 do 1,p69. Łącząc osoby mówiące w tym języku z osobami nie będącymi rodzimymi użytkownikami języka, język angielski jest najczęściej używanym językiem na świecie.

Oprócz głównych dialektów angielskich, kraje takie jak RPA, Indie, Nigeria, Filipiny, Jamajka, Trynidad i Tobago mają miliony rodzimych użytkowników dialektu continua. Wersje te sięgają od angielskich języków kreolskich po standardowy angielski. Inne kraje, takie jak Ghana i Uganda, również używają języka angielskiego jako podstawowego języka urzędowego.

Indie są obecnie drugim co do wielkości krajem anglojęzycznym na świecie. Najbardziej wiarygodne szacunki mówią o około 10% populacji, czyli 125 milionach ludzi, drugim co do wielkości po USA. Od 2012 r. może być cztery razy większy w następnej dekadzie.

Narody, w których angielski jest językiem urzędowym (de facto lub de jure). Kraje anglojęzyczne są podzbiorem tych, w których język angielski jest głównym językiem ojczystym.      Anglosfera Oficjalny jako język większości Oficjalny jako język mniejszości Współurzędny jako język większości Współurzędny jako język mniejszości Nieoficjalny[wymaga wyjaśnienia] Nieoficjalny jako język większości Nieoficjalny jako język mniejszości Termin "język większości" jest tutaj zdefiniowany jako język, którym ponad 50% ludności posługuje się w pewnym stopniu. Nie oznacza to, że jest to język ojczysty, ani że język angielski jest najczęściej używanym językiem danego kraju.Zoom
Narody, w których angielski jest językiem urzędowym (de facto lub de jure). Kraje anglojęzyczne są podzbiorem tych, w których język angielski jest głównym językiem ojczystym.      Anglosfera Oficjalny jako język większości Oficjalny jako język mniejszości Współurzędny jako język większości Współurzędny jako język mniejszości Nieoficjalny[wymaga wyjaśnienia] Nieoficjalny jako język większości Nieoficjalny jako język mniejszości Termin "język większości" jest tutaj zdefiniowany jako język, którym ponad 50% ludności posługuje się w pewnym stopniu. Nie oznacza to, że jest to język ojczysty, ani że język angielski jest najczęściej używanym językiem danego kraju.

Pytania i odpowiedzi

P: Ile osób mówi po angielsku?


O: Ponad dwa miliardy ludzi mówi po angielsku.

P: Czy angielski jest największym językiem pod względem liczby osób mówiących?


O: Tak, jest to największy język pod względem liczby osób mówiących.

P: Czy angielski jest trzecim co do wielkości językiem pod względem liczby rodzimych użytkowników?


O: Tak, jest trzecim językiem pod względem liczby rodzimych użytkowników.

P: Co to oznacza dla języka angielskiego?


O: To znaczy, że angielski jest najczęściej używanym drugim językiem.

P: Czy każdy, kto mówi po angielsku, jest jego pierwszym językiem?


O: Nie, nie każdy, kto mówi po angielsku, ma go jako swój pierwszy język.

P: Czy ponad dwa miliardy ludzi na świecie mówi po angielsku?


O: Szacuje się, że ponad dwa miliardy ludzi na świecie mówi po angielsku.

P: Czy są jakieś inne języki, w których mówi więcej rodowitych użytkowników niż w języku angielskim?


O: Tak, są inne języki, w których mówi więcej rodowitych użytkowników niż w języku angielskim.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3