Zaćmienie

Zaćmienie to wydarzenie astronomiczne. Ma ono miejsce, gdy jeden obiekt na niebie przesuwa się w cień innego takiego obiektu. Kiedy zaćmienie ma miejsce w obrębie układu gwiazd, takiego jak Układ Słoneczny, tworzy ono rodzaj syzygijnego zaćmienia. Oznacza to, że trzy lub więcej obiektów na niebie ustawia się w linii prostej w tym samym układzie grawitacyjnym.

Termin zaćmienie jest najczęściej używany do określenia zaćmienia Słońca, kiedy cień Księżyca przecina powierzchnię Ziemi, lub zaćmienia Księżyca, kiedy Księżyc przesuwa się w cień Ziemi. Żadne zaćmienie Słońca nie może trwać dłużej niż 7 minut i 58 sekund z powodu prędkości, z jaką poruszają się Ziemia i Księżyc.

Kiedy Słońce nie jest zaangażowane, wydarzenie to nazywane jest okultacją.

Zaćmienie słońca w 1999 roku.Zoom
Zaćmienie słońca w 1999 roku.

Etymologia

Słowo to pochodzi od starożytnego greckiego rzeczownika ἔκλειψις (ékleipsis), który pochodzi od czasownika ἐκλείπω (ekleípō). Oznacza to "przestać (przestać) istnieć (być tam)".


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3