łacina kościelna

Termin łacina kościelna (czasem nazywana łaciną kościelną lub łaciną włoską) oznacza język łaciński używany w dokumentach Kościoła rzymskokatolickiego i w jego łacińskich liturgiach. Nie jest to odrębny język lub dialekt, lecz jedynie język łaciński używany do celów kościelnych, ponieważ ten sam język może być używany również do celów handlowych lub innych.

Kościół wydał definicje dogmatyczne pierwszych siedmiu soborów powszechnych w języku greckim, a nawet w Rzymie greka pozostała początkowo językiem liturgii i językiem, w którym pisali pierwsi papieże. Stolica Apostolska nie jest zobowiązana do używania łaciny jako języka urzędowego i teoretycznie może zmienić swoją praktykę.

Łacina ma jednak tę zaletę, że znaczenie słów w niej używanych ma mniejsze prawdopodobieństwo radykalnej zmiany z wieku na wiek. Pomaga to w zapewnieniu teologicznej precyzji i ortodoksji. Dlatego też ostatni papieże potwierdzili znaczenie łaciny dla Kościoła, a w szczególności dla osób podejmujących studia kościelne.

Powiązane strony


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3