Cysteina

Cysteina (oznaczana skrótem Cys lub C) jest α-aminokwasem. Ma wzór chemiczny HO2CCH(NH2)CH2SH.

Cysteina jest aminokwasem pół-niezbędnym, co oznacza, że człowiek może ją wytwarzać. Kodony UGU i UGC kodują cysteinę. Boczny łańcuch tiolowy w cysteinie często bierze udział w reakcjach enzymatycznych jako nukleofil. Tiol utlenia się, dając disiarczkową pochodną cystyny, która jest ważna w wielu strukturach białkowych. Cysteina, stosowana jako dodatek do żywności, ma numer E E920.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3