Miłość dworska

Miłość dworska to szczególna idea miłości, którą ludzie wyznawali w Europie w średniowieczu. Słowo "dwór" oznacza dwory, na których mieszkali książęta lub diukowie. Miłość dworska polega na tym, że młody człowiek, który może być chłopem lub nawet prostym królem, zakochuje się w bogatej damie i stara się uczynić się jej godnym, dokonując odważnych czynów lub śpiewając piękne pieśni miłosne.

Ideę miłości dworskiej można znaleźć w wielu dziełach literackich, np. u Geoffreya Chaucera, Dantego, Gottfrieda von Strassburga, Walthera von der Vogelweide, Wolframa von Eschenbacha, Malory'ego czy Williama Szekspira.

Dwór miłości w Prowansji w XIV wieku (na podstawie rękopisu w Bibliothèque Nationale, Paryż).Zoom
Dwór miłości w Prowansji w XIV wieku (na podstawie rękopisu w Bibliothèque Nationale, Paryż).

Powiązane strony

  • Trubadur
  • Minstrel

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3