Christian

Christian En-us-Christian.ogg to osoba, która wierzy w chrześcijaństwo, religię monoteistyczną. Chrześcijaństwo to przede wszystkim życie i nauki Jezusa Chrystusa, w Nowym Testamencie i interpretowane z proroctwami zawartymi w Biblii hebrajskiej/Starym Testamencie. Chrześcijaństwo jest największą religią na świecie, z 2,1 miliarda wyznawców na całym świecie.

Chrześcijanie uważają Biblię za świętą księgę, inspirowaną przez Boga. Biblia Święta jest połączeniem Biblii hebrajskiej, czyli Tory, i zbioru pism zwanego Nowym Testamentem. Poglądy na znaczenie tych pism są różne. Niektóre grupy chrześcijańskie wolą faworyzować Nowy Testament, podczas gdy inne uważają, że cała Biblia jest równie ważna. Ponadto, podczas gdy wielu chrześcijan woli uważać Biblię za w pełni prawdziwą, nie wszystkie grupy chrześcijańskie wierzą, że jest ona całkowicie dokładna.

Pytanie "kto jest chrześcijaninem?" może być bardzo trudne. Chrześcijanie często nie zgadzają się w tej kwestii ze względu na różnice zdań w sprawach duchowych. W krajach, w których większość osób została ochrzczona w kościele państwowym lub w większości chrześcijańskim, określenie "chrześcijanin" jest domyślną etykietą obywatelstwa lub "ludzie tacy jak my". W tym kontekście mniejszości religijne lub etniczne mogą używać określenia "chrześcijanin" lub "wy chrześcijanie" jako terminu dla większości członków społeczeństwa, którzy nie należą do ich grupy - nawet w bardzo świeckim (choć wcześniej chrześcijańskim) społeczeństwie.

Osoby, które są bardziej oddane swojej wierze chrześcijańskiej, wolą nie używać tego słowa tak szeroko, ale używać go tylko w odniesieniu do tych, którzy są aktywni w swojej religii chrześcijańskiej i naprawdę wierzą w nauki Jezusa i ich kościoła. W niektórych ruchach chrześcijańskich (zwłaszcza w fundamentalizmie i ewangelizacji) bycie urodzonym chrześcijaninem oznacza "duchowe odrodzenie" poprzez wiarę w nauki biblijne o Jezusie i wybór naśladowania Go.

Wielu chrześcijan decyduje się na pójście do kościoła. Większość chrześcijan uważa, że jest to znak ich religijnego oddania Bogu i akt kultu. Jednak niektóre grupy chrześcijańskie uważają, że można być chrześcijaninem, nie chodząc nigdy do kościoła. Chociaż istnieje wiele różnych punktów widzenia na ten temat, większość protestantów uważa, że wszyscy chrześcijanie są częścią duchowego kościoła Chrystusa, niezależnie od tego, czy ci chodzą do prawdziwego kościoła każdego tygodnia, czy też nie. Z drugiej strony, katolicy w przeszłości wierzyli, że Święty Kościół Katolicki jest jedynym prawdziwym kościołem.

Zestaw zdjęć dla wielu słynnych chrześcijan z różnych dziedzinZoom
Zestaw zdjęć dla wielu słynnych chrześcijan z różnych dziedzin

Powiązane strony


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3