Yellowjacket

Żółtak (lub żółta kurtka) to osa z rodzajów Vespula i Dolichovespula. W niektórych krajach anglojęzycznych są one nazywane osami. Większość z nich jest czarno-żółta. Niektóre są czarno-białe.

Żółtaki są czasami mylone z pszczołami, ponieważ mają podobne ubarwienie. Żółtaczki mają żądło z małym zadziorem. Mogą żądlić wielokrotnie.

Dieta dorosłych żółtaczek to zazwyczaj cukry i węglowodany. Są one ważnymi drapieżnikami innych owadów, ponieważ karmią swoje larwy (karczowniki) przeżutymi owadami.

Pochodzą z Ameryki Północnej i części Kanady, Australii i Nowej Zelandii.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3