Żółwie morskie

Żółwie morskie (Chelonioidea) to żółwie występujące we wszystkich oceanach świata z wyjątkiem Oceanu Arktycznego, a niektóre gatunki podróżują między oceanami. Termin ten pochodzi z języka angielskiego USA. W brytyjskim angielskim są one po prostu nazywane "żółwiami"; słodkowodne cheloniowate są nazywane "żółwiami lądowymi", a lądowe cheloniowate są nazywane żółwiami.

Istnieje siedem rodzajów żółwi morskich: Kemp's Ridley, Flatback, Green, Olive Ridley, Loggerhead, Hawksbill i leatherback. Wszystkie oprócz skórzastych należą do rodziny Chelonioidea. Garbus należy do rodziny Dermochelyidae i jest jej jedynym członkiem. Żółw skórzasty jest największy, mierząc sześć lub siedem stóp (2 m) długości w wieku dojrzałym, i trzy do pięciu stóp (1 do 1,5 m) szerokości, ważąc do 2000 funtów (około 900 kg). Większość innych gatunków są mniejsze, są dwa do czterech stóp długości (0,5 do 1 m) i proporcjonalnie mniej szerokości. Żółw płaskonosy występuje wyłącznie na północnym wybrzeżu Australii.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3