Łagiewka pyłkowa

Rurka z pyłkiem jest rurą, przez którą plemniki z pyłku docierają do komórki jajowej i zapylają roślinę, tworząc nasiona.

Rurka pyłkowa większości roślin nasiennych działa jak przejście. Transportuje on plemniki z ziarna pyłku, z piętnem (w roślinach kwitnących) do jajników u podstawy słupka. Podobnie jak paprocie, inne podstawowe rośliny lądowe i wiele glonów, niektóre plemniki gimnastyczne mają biczowate plemniki, które przepływają przez wodnisty płyn w celu zapłodnienia komórek jajowych.

W okrytozalążkowcach rurka pyłkowa kiełkuje z ziarna pyłku i rośnie na całej długości przez stygmaty, styl, jajnik i jajniki, aby dotrzeć do jaj. W kukurydzy, ta pojedyncza komórka może rosnąć dłużej niż 12 cali, aby przejść przez długość słupka. Komórki plemników same w sobie nie są ruchome i są przenoszone wewnątrz rurki. Gdy końcówka rurki dociera do jajeczka, rozrywa się i uwalnia dwie komórki plemnikowe, co prowadzi do podwójnego zapłodnienia. Jeden plemnik łączy się z komórką jajową, aby wyprodukować zarodek nowej rośliny, podczas gdy drugi plemnik łączy się z komórką centralną (jądrami polarnymi), aby wyprodukować endospermę nasienia. Bielmo jest bogate w skrobię, białka i oleje i jest głównym źródłem pożywienia dla ludzi (np. pszenica, jęczmień, żyto, owies, kukurydza).

Rurki pyłkowe rosnące z ziaren pyłku (widziane pod mikroskopem)Zoom
Rurki pyłkowe rosnące z ziaren pyłku (widziane pod mikroskopem)

Schemat przedstawiający główne części dojrzałego kwiatuZoom
Schemat przedstawiający główne części dojrzałego kwiatu

Pytania i odpowiedzi

P: Co to jest rurka pyłkowa?


A: Rurka pyłkowa to przewód, który transportuje plemniki z ziarna pyłku do komórki jajowej u podstawy słupka u roślin nasiennych.

P: Jak dochodzi do zapłodnienia u okrytozalążkowych?


O: U roślin okrytozalążkowych rurka pyłkowa kiełkuje z ziarna pyłku i poprzez znamię, słupek, jajnik i zalążnię dociera do jaja. Gdy dociera do jaja, pęka i uwalnia dwie komórki plemnikowe, co prowadzi do podwójnego zapłodnienia. Jeden plemnik łączy się z komórką jajową, tworząc zarodek, natomiast drugi plemnik łączy się z komórką centralną (jądra biegunowe), tworząc bielmo.

P: Jakie organizmy mają plemniki flagowe?


O: Plemniki flagowe występują u paproci, innych bazalnych roślin lądowych, wielu glonów i niektórych roślin okrytozalążkowych.

P: W jaki sposób plemniki flagowe zapładniają jaja?


O: Plemniki błonkówek pływają w wodnistym płynie, aby zapłodnić komórki jajowe.

P: Co to jest bielmo?


O: Bielmo powstaje, gdy jeden z dwóch uwolnionych plemników łączy się z polarnymi jądrami podczas procesu podwójnego zapłodnienia. Zawiera skrobię, białka i oleje i służy jako główne źródło pożywienia dla ludzi, takie jak pszenica, jęczmień, żyto, owies czy kukurydza.

P: Jak długo może rosnąć pojedyncza komórka w roślinie kukurydzy?


O: W roślinie kukurydzy pojedyncza komórka może rosnąć dłużej niż 12 cali, aby przejść przez długość słupka.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3