Liczba mnoga

W językoznawstwie, frazy rzeczownikowe mają liczbę gramatyczną. Liczba mnoga jest jednym z rodzajów liczby gramatycznej. W języku angielskim, liczba mnoga rzeczowników jest liczona jako więcej lub mniej niż jeden (np. -32 stopnie, nie ma bananów, 0.5 litra, 1.2 grama, dwa razy, trzy ryby, 20 matek). W przeciwieństwie do tego, wyrażenie rzeczownikowe w liczbie pojedynczej zazwyczaj odnosi się do czegoś, co można policzyć tylko jako jedno (np. one time, a glass, the sun, my mother, Jennifer). Frazy rzeczownikowe, które nie mogą być policzone są również w liczbie pojedynczej w języku angielskim (np. woda, mięso, trochę miejsca, itd.).

W wielu językach, przyrostek (końcówka wyrazu) jest dodawany do słowa, aby pokazać, że słowo jest w liczbie mnogiej. W języku angielskim, normalnym przyrostkiem liczby mnogiej jest -s (np., cat jest w liczbie pojedynczej, a cats w liczbie mnogiej).

Liczba mnoga w języku angielskim

Istnieje kilka wyjątków:

 • Liczby pojedyncze kończące się na "s" są zazwyczaj takie same w liczbie mnogiej: species, mumps, innings i tak dalej. Ale nazwy własne kończące się na 's' dodają 'es' w liczbie mnogiej: Jones staje się Joneses.
 • Słowa złożone dodają liczbę mnogą do części rzeczownikowej: zięciowie, Lordowie Burmistrzowie, Sądy Wojskowe.
 • Liczba pojedyncza kończąca się na y staje się ies w liczbie mnogiej, jeżeli spółgłoska jest przed przyrostkiem. Tak więc dzień staje się dniem, ale szpieg staje się szpiegiem. Nazwy osobowe są znowu wyjątkiem: liczba mnoga od Mary to Marys.
 • Liczba pojedyncza zakończona na f zazwyczaj zmienia się na ves: karzeł na karzeł, liść na liść, itd.
 • Przypadki szczególne: niektórych form liczby mnogiej trzeba się po prostu nauczyć. Liczba mnoga od osoby to zazwyczaj people, ale czasami używa się persons.
 • Rzeczowniki nieodmienne: Potoczne nazwy zwierząt są często używane zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej. Można poprawnie powiedzieć "We shot grouse today" bez względu na liczbę zabitych głuszców. W przypadku "fish" jest wybór. Tradycyjny angielski sposób użycia tego słowa jest taki, że używa się go zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej, ale amerykański sposób użycia zdaje się preferować fishes jako liczbę mnogą.
  W przypadku grup zwierząt, używa się liczby pojedynczej, jak w przypadku stada bizonów lub
  ławicy śledzi. Ale jeśli zwierzęta są znane jako jednostki, wtedy, na przykład, karmimy kaczki lub głaszczemy nasze koty. Są też inne przypadki, gdzie nie ma liczby mnogiej, jak w przypadku owiec, łososi, jeleni.
  Inne ogólne słowa, które nie dodają przyrostka w liczbie mnogiej to samolot i potomstwo. Niektóre wyglądają jak w liczbie pojedynczej, ale zawsze są w liczbie mnogiej, np. robactwo, inwentarz żywy, bydło, ludzie.

Trzeba przyznać, że większość rodzimych użytkowników języka angielskiego popełnia błędy w tej dziedzinie: jest to jeden z bardziej kłopotliwych aspektów języka angielskiego.

Inne języki

Wszystkie języki europejskie mają formy liczby mnogiej. Przyrostek, który jest używany w każdym z tych języków różni się od przyrostka, który jest stosowany do rzeczowników angielskich.

W innych językach, takich jak chiński, koreański i japoński, zazwyczaj nie ma końcówki liczby mnogiej.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3