Wilgotność powietrza

Wilgotność oznacza parę wodną w powietrzu, ale nie ciekłe kropelki we mgle, chmurach czy deszczu. Pustynie zazwyczaj mają niską wilgotność, a regiony tropikalne mają wysoką wilgotność. Słowo "wilgotny" często oznacza, że wilgotność jest wysoka, co daje uczucie dużej wilgotności (mokrego powietrza), duszności, a nawet gorąca, gdy temperatura jest również wysoka. Gdy wilgotność jest niska, można powiedzieć, że powietrze jest "nie wilgotne" lub "suche".

Wyższa wilgotność powietrza zmniejsza skuteczność pocenia się w chłodzeniu ciała poprzez zmniejszenie tempa parowania wilgoci ze skóry.

Termin "wilgotność względna" jest używany do określenia ilości wilgoci w procentach, od 0-100%. Meteorolodzy używają higrometrów do pomiaru wilgotności powietrza.

Wilgotność wpływa na szybkość odparowywania. Przy wyższej wilgotności szybkość parowania jest mniejsza.

Powiązane strony

  • Punkt rosy
  • Wilgotność względna

AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3