Biologia ewolucyjna

Biologia ewolucyjna jest subdziedziną biologii, która bada, jak gatunki zaczynają się i zmieniają w czasie; innymi słowy, jak gatunki ewoluują. Ktoś, kto studiuje biologię ewolucyjną jest znany jako biolog ewolucyjny.

Biologia ewolucyjna stała się przedmiotem akademickim w wyniku nowoczesnej syntezy ewolucyjnej w latach trzydziestych i czterdziestych XX wieku. Dopiero w latach 70. i 80. na uniwersytetach pojawiły się wydziały, które w swoich tytułach używały terminu biologia ewolucyjna.

W Stanach Zjednoczonych, w wyniku szybkiego rozwoju biologii molekularnej i komórkowej, wiele uniwersytetów podzieliło swoje wydziały biologii na wydziały w stylu biologii molekularnej i komórkowej oraz wydziały w stylu ekologii i biologii ewolucyjnej. Objęły one starsze wydziały, takie jak paleontologia, zoologia i tym podobne.

Powiązane strony


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3