Rak dwunastnicy

Rak dwunastnicy jest rodzajem nowotworu w jelicie cienkim. Jest to coś podobnego do raka żołądka i raka jelita grubego. Rodzinna polipowatość gruczolakowata (FAP), zespół Gardnera, zespół Lyncha, zespół Muir-Torre, celiakia, choroba Puetza-Jeghersa, choroba Leśniowskiego-Crohna i zespół polipowatości młodzieńczej są czynnikami ryzyka wystąpienia tego nowotworu.

Dwunastnica jest pierwszą częścią jelita cienkiego. Znajduje się pomiędzy żołądkiem a jelitem czczym. Po połączeniu się pokarmu z kwasem żołądkowym, trafia on do dwunastnicy, gdzie miesza się z żółcią z woreczka żółciowego i sokami trawiennymi z trzustki.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3